Achteraf gewijzigde door gebruiker(s) gedefinieerde velden

Met uw AXM Classic kunt u op elk gewenst moment door de gebruiker gedefinieerde velden aanmaken (zie Eigen velden aanmaken).

Door de gebruiker gedefinieerde velden gelden altijd voor het hele project – d.w.z. ze gelden in alle sluitsystemen van een project voor alle betreffende objecten. In de voorbeeldgrafiek is het groene door de gebruiker gedefinieerde veld opnieuw aangemaakt en geldt voor alle betreffende personen.

Voorbeeld: u maakt voor Persoonlijke gegevens een door de gebruiker gedefinieerd veld aan. Dit veld bestaat voortaan dus:

Door de gebruiker gedefinieerde velden kunnen twee belangrijke eigenschappen hebben: Vereist en Duidelijk.

De volgende voorbeelden en verklaringen hebben betrekking op door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen voor personen.

Door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen bij nieuwe personen

Vereist

Duidelijk

Als u een veld ziet dat gemarkeerd en niet ingevuld is als vereist, wordt de op de button Voltooiing van grijs.

Pas nadat u het veld hebt ingevuld, kunt u de invoer afsluiten.

Verplichte velden die niet zijn ingevuld, worden rood gemarkeerd. In het voorbeeld werd kantoornr. als Vereist gemarkeerd:

Als een als eenduidig gemarkeerd veld wordt weergegeven, accepteert de AXM Classic eerst elke invoer. Zodra de invoer echter met de button Voltooiing van wordt opgeslagen, controleert de AXM Classic of er in hetzelfde veld bij een ander object al dezelfde invoer bestaat. Zo ja, dan wordt de button Voltooiing van grijs.

Pas nadat u geen of een eenduidige waarde hebt ingevoerd, kunt u de invoer afsluiten. In het voorbeeld werd kantoornr. als Duidelijk gemarkeerd:

Nieuwe door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen bij reeds bestaande personen

Vereist

Duidelijk

Personen die al eerder zijn aangemaakt, hebben natuurlijk nog geen kantoornummer. Zodra u een dergelijke persoon oproept, wordt het nieuw beschikbare veld rood gemarkeerd:

Pas nadat u het veld hebt ingevuld, kunt u de invoer afsluiten.

Lege waarden zijn bij nieuw aangemaakte verplichte velden dus mogelijk!

Geen probleem. Een nieuw aangemaakt veld kan geen dubbele waarde hebben. Alle nieuw ingevoerde waarden worden voor het opslaan gecontroleerd.

Gewijzigde door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen bij reeds bestaande personen

Vereist

Duidelijk

Velden die achteraf verplicht zijn gemaakt, worden behandeld als nieuw aangemaakte verplichte velden:

Personen die al eerder zijn aangemaakt, hebben natuurlijk nog geen kantoornummer. Zodra u een dergelijke persoon oproept, wordt het nieuw beschikbare veld rood gemarkeerd:

Pas nadat u het veld hebt ingevuld, kunt u de invoer afsluiten.

Lege waarden zijn bij achteraf als verplicht gemarkeerde velden dus mogelijk!

Achteraf eenduidig gemaakte velden worden behandeld als nieuw aangemaakte eenduidige velden:

Personen die al eerder zijn aangemaakt, kunnen in hetzelfde veld meerdere keren dezelfde invoer hebben – tot nu toe was namelijk geen eenduidigheid nodig. Zodra u nu een persoon opent en op de button Voltooiing van klikt, controleert de AXM Classic of alle eenduidige velden met eenduidige waarden zijn ingevuld. Zo niet, dan worden de betreffende velden rood gemarkeerd:

Pas nadat u geen of een eenduidige waarde hebt ingevoerd, kunt u de invoer afsluiten.