Alle sluitelementen van een project weergeven

  1. AXM Classic geopend.
  2. Minstens één sluitelement aangemaakt (zie Sluitelement aanmaken).
  1. Klik op het oranje AXM-symbool .
  2. AXM-lijst klapt open.
  3. Selecteer in de groep BEDIENING VERGRENDELINGSSYSTEEM de invoer Sluitingen.
  4. AXM-lijst gaat dicht.
  5. Het tabblad Sluitingen gaat open.
  6. Selecteer in het dropdownmenu voor het sluitsysteem de invoer Alle.
  1. Alle sluitelementen uit alle sluitsystemen in hetzelfde project worden weergegeven.

De weergegeven sluitelementen kunt u ook als lijst exporteren (zie Sluitelementen als lijst exporteren).