MIFARE Classic (reeds gebruikte kaart)

Voor MIFARE Classic worden bovendien bepaald:

 1. Type kaart: MIFARE Classic
 1. Lees de kaart uit of raadpleeg de datasheet.
 2. Full Report wordt weergegeven.
 3. Bepaal de beschikbare geheugenruimte of sectoren (paragraaf EXTRA # Memory size).
 4. Kaart bevat 16 sectoren.
 5. Sector 0 is bij MIFARE Classic intern en sector 1 mag niet worden gebruikt, dus zijn er 14 sectoren beschikbaar.
 6. OPMERKING

  notice

  Sectorstructuur kaartspecifiek

  De sectorstructuur kan bij uw kaart anders zijn. In het bijzonder kaarten met een groter geheugen kunnen nog meer mastersectoren hebben (bijv. vaak sector 16) en andere sectorgroottes, d.w.z. meer geheugenruimte per sector.

  Zelfs op nieuwe kaarten kunnen sectoren door de fabrikant geblokkeerd zijn en moeten eerst vrijgegeven worden.

  In sommige gevallen blokkeren externe toepassingen ook alle sectoren, hoewel niet alle sectoren worden gebruikt.

  Voorbeeld: MIFARE Classic EV1 4k: 4kB geheugen, verdeeld in sectoren 0-31 met elk 4 blokken en sectoren 32-39 met elk 16 blokken. Sector 16 is daarbij nog een mastersector.

  1. Lees het rapport zorgvuldig om de mastersectoren en de sectorgrootte te bepalen.
  2. Als u besluit om een kaartcontrole door SimonsVoss te laten uitvoeren: Neem gerust contact op met een van onze verkoopvertegenwoordigers in uw regio.
  3. Maak indien nodig geblokkeerde ongebruikte sectoren vrij met de TransportSectorTrailer.
 7. Elke sector bestaat uit drie beschrijfbare blokken en een blok voor de encryptie: 3*16 bytes = 48 bytes per sector.
 8. Beschikbare sectoren zijn in het rapport herkenbaar aan drie blokken met [rwi]: read/write/increment – het vierde blok is bestemd voor de encryptie.
 9. Kaartinterne sectoren zijn in het rapport herkenbaar aan het feit dat niet alle drie blokken met [rwi] zijn gekenmerkt:
 10. Reeds gebruikte sectoren zijn te herkennen aan het feit dat de gegevens niet meer herkenbaar te lezen zijn:
 11. Sectoren 2, 3, 4 en 5 zijn al beschreven (bijv. door een andere toepassing) en zijn niet voor het sluitsysteem beschikbaar.
 12. Sectoren 0 en 1 kunnen ook niet worden gebruikt. Deze sectoren zijn dus beschikbaar: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 (= 10 sectoren voor het sluitsysteem beschikbaar).
 13. Bereken de beschikbare geheugenruimte: bytes per sector * beschikbare sectoren (voorbeeld: 48 bytes * 10 sectoren = 480 bytes).
 14. Selecteer in het dropdownmenu Type kaart de invoer Mifare Classic.
 15. Ga na of u een doorgangslijst of een virtueel netwerk voor uw kaarten nodig hebt.
 16. Zo ja : u hebt een AV-sjabloon nodig (="Audit trail en "Virtual network").
 17. Bepaal de grootste kaartconfiguratie die in de beschikbare geheugenruimte past (zie – Kaartsjablonen voorbeeld: MC1200L met 192 byte).
 18. Selecteer in het dropdownmenu Configuratie de zojuist bepaalde configuratie (voorbeeld: MC1200L).
 19. Geheugenvereisten toont het benodigde geheugen op de kaart.
 20. Sluiting ID's toont het aantal mogelijke sluitelement-ID's voor deze kaart (AXM Classic wijst automatisch Lock-ID's toe, hierbij worden LID 0-127 voor interne functies gereserveerd). Voor achtergrondinformatie zie Kaarten en sluitielement-ID's.
 21. Aantal vermeldingen voor sluitelementen in de matrix wordt beperkt tot het aantal mogelijke sluitelement-ID's. Daarbij kunnen sluitelementen ook meer dan één invoer verbruiken, bijv. vrij draaiende Digital Cylinder AX.
 22. Doorgangslijst niet beschikbaar (is geen AV-sjabloon).
 23. Virtueel netwerk niet mogelijk.
 24. Bereken het aantal sectoren dat werkelijk nodig is: Geheugenvereisten / bytes per sector (voorbeeld: 192 byte / 48 byte = 4 sectoren). Rond de uitkomst eventueel af op het volgende hele getal.
 25. Klik in het veld SectList op de button Bewerken.
 26. Het venster Parameterwaarde invoeren gaat open.
 27. Voer in het veld Nieuwe waarde zoveel vrije sectoren in als u nodig hebt (voorbeeld: 7,8,9,10). Gebruik hierbij geen sectoren die niet beschrijfbaar zijn of als mastersector worden gebruikt (voorbeeld: sector 0 is niet beschrijfbaar en sector 1 is een mastersector).
  Getallen gescheiden door komma's, zonder spaties.
 28. OPMERKING

  notice

  Bespaarde geheugenruimte door eigen sectorlijst

  U kunt uiteraard ook gebruik maken van de standaard ingevulde sectorlijst. Het is echter mogelijk dat niet alle sectoren uit deze lijst worden gebruikt, omdat de kaartconfiguratie ook in minder sectoren past.

  1. Vul een eigen sectorlijst in.
  2. Zo kunt u sectoren sparen op uw kaarten die u in de toekomst misschien voor andere toepassingen wilt gebruiken.
 29. OPMERKING

  notice

  Sectoren hoeven niet samenhangend te zijn

  De sectorlijst hoeft niet samenhangend te zijn. Als sectoren in het midden van de sectorlijst op een andere manier worden gebruikt, is dat geen probleem voor de AXM Classic.

 30. Klik op de button OK.
 31. Het venster gaat Parameterwaarde invoeren dicht.
 32. Laat het veld TransportSectorTrailer ongewijzigd.
 33. TransportSectorTrailer maakt deel uit van de encryptie van de kaart. Uw AXM Classic genereert deze invoer automatisch voor u.
 34. Klik op de button Voltooiing van.
 35. Het venster gaat Vergrendelingssysteem dicht.
 1. Kaartconfiguratie opgeslagen.

De AXM Classic schrijft alleen op de in de sectorlijst aangegeven sectoren. Alle andere sectoren blijven ongewijzigd.

Andere toepassingen (bijv. een kantineafrekening) blijven gewoon op hun 'eigen' sectoren schrijven. Ze werken – volledig onafhankelijk van wat uw AXM Classic, net als voorheen.

Geblokkeerde sectoren vrijgeven met de TransportSectorTrailer

Bij uitzondering kan een andere toepassing sectoren blokkeren, maar in werkelijkheid helemaal niet gebruiken. In dit geval kunt u deze sectoren door uw AXM Classic 'vrijgeven' en voor uw sluitsysteem gebruiken.

OPMERKING

notice

Storingen van andere toepassingen en/of uw sluitsysteem

Gegevens in sectoren die door een toepassing worden gebruikt, mogen uitsluitend door deze toepassing worden gewijzigd.

Wanneer bijvoorbeeld uw sluitsysteem de gegevens in een sector wijzigt die door uw kantinesysteem wordt gebruikt, dan kan het kantinesysteem de gegevens hoogstwaarschijnlijk niet meer verwerken. Omgekeerd kan ook het kantinesysteem de gegevens van uw sluitsysteem onbruikbaar maken.

 1. Voordat u 'externe' sectoren vrijgeeft, moet u ervoor zorgen dat ze echt niet worden gebruikt.
 2. Overleg met de exploitant van de externe toepassing of de eigenaar van de sectoren.
 3. Als u besluit om een kaartcontrole door SimonsVoss te laten uitvoeren: Neem gerust contact op met een van onze verkoopvertegenwoordigers in uw regio.
 1. Klik onder het punt TransportSectorTrailer op de button Bewerken.
 2. Het venster Parameterwaarde invoeren gaat open.
 3. Voer in het veld Nieuw wachtwoord de TransportSectorTrailer in die de andere toepassing gebruikt.
 4. Herhaal de invoer in het veld Bevestiging.
 5. Klik op de button OK.
 6. Het venster gaat Parameterwaarde invoeren dicht.
 7. AXM Classic geeft geblokkeerde sectoren vrij en gebruikt deze voor het sluitsysteem.