AXM-gebruikers taken/gebruikersrollen toewijzen

Gebruikersrollen zijn rechten voor bepaalde takenpakketten. Met gebruikersrollen kunt u instellen welke gebruiker bepaalde dingen in uw sluitsysteem mag doen. U kunt daarmee de veiligheid in uw sluitsysteem verhogen.

Geef elke gebruiker alleen de rechten die hij of zij nodig heeft om de beoogde taken uit te voeren. Iemand die alleen toegangslijsten uitleest, heeft bijvoorbeeld de rol van het sluitsysteem Toegangslijsten Beheer niet nodig. Tenslotte moet hij alleen toegangslijsten uitlezen en niet beslissen wie toegangslijsten mag uitlezen.

In uw AXM Classic bestaan de volgende gebruikersrollen:

In de AXM Classic kunnen alleen de gebruikersrollen Toegangslijsten Beheer en Toegangslijsten bij de sluitsysteemrollen worden gewijzigd.

Projectrollen

Protocol

Maakt het lezen en exporteren van het databaseprotocol mogelijk.

Voorbeeld: Opvolgen van de activiteiten in de database (protocol)

Schema controle

hiermee kunt u tijdschema's bewerken.

Voorbeelden:

Locatie/gebouwbeheer

hiermee kunt u de betreffende organisatiestructuren bewerken.

Voorbeelden:

SmartSync gebruiken

maakt het gebruik van SmartSync mogelijk.

Hashtags

maakt het bewerken van hashtags mogelijk.

Voorbeeld: Hashtag aanmaken

Gebruikersbeheer

hiermee kunnen personen aan gebruikers worden toegewezen en kunnen gebruikersrollen worden bewerkt.

Voorbeelden:

AX Manager Instellingen

maakt het mogelijk om de instellingen te bewerken van uw AXM Classic.

Voorbeeld: Uw individuele AXM-oppervlak

sluitsysteemrollen

Sluitsystemen

Maakt het bewerken van details van sluitsysteemgegevens mogelijk.

Voorbeelden:

Machtigingen

maakt het lezen en wijzigen van toegangsrechten mogelijk.

Voorbeelden:

Personeelszaken

maakt de verwerking van persoonsgegevens mogelijk.

Voorbeeld: Personen en identificatiemedia

Rapportering

maakt het exporteren van rapporten mogelijk.

Voorbeelden:

Toegangslijsten Beheer

maakt het wijzigen van de gebruikersrollen Toegangslijsten en Toegangslijsten Beheer mogelijk. Wie deze gebruikersrollen niet heeft, kan zichzelf of anderen niet toestaan om toegangslijsten te lezen.

Toegangslijsten

Maakt het uitlezen van toegangslijsten en doorgangslijsten mogelijk.

Voorbeelden:

Sectorrollen

Sloten voorlezen

Maakt het algemeen uitlezen van sluitelementen mogelijk.

Voorbeeld: Sluitelement synchroniseren (incl. passagelijst uitlezen)

Programmering sloten

maakt het synchroniseren van sluitelementen mogelijk.

Voorbeeld: Sluitelement synchroniseren (incl. passagelijst uitlezen)

Sluitelementen en zones bekijken/bewerken

maakt het bewerken van sluitelementen en zones mogelijk.

Voorbeelden:

groepsrollen personen

Lees transponder

Maakt het algemeen uitlezen van identificatiemedia mogelijk.

Voorbeelden:

Transponders programmeren

maakt het programmeren van identificatiemedia mogelijk.

Voorbeeld: Identificatiemedium synchroniseren (incl. passagelijst lezen)

Transponders en groepen bekijken/bewerken

maakt het bekijken en bewerken van identificatiemedia en groepen personen mogelijk.

Voorbeelden:

gebruikersrollen kunt u via het gebruikersbeheer toewijzen. In het voorbeeld mag AdminAL niet meer beslissen of andere gebruikers toegangslijsten mogen uitlezen. Daarom deactiveren we voor hem de gebruikersrol Toegangslijsten Beheer.

 1. AXM Classic geopend.
 2. Minstens één identificatiemedium of minstens één persoon aangemaakt.
 1. Klik op het oranje AXM-symbool .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep INSTELLINGEN de invoer Gebruiker.
 4. AXM-lijst gaat dicht.
 5. Het tabblad Gebruiker gaat open.
 6. Klik op de gebruiker wiens gebruikersrollen u wilt bewerken (voorbeeld: AdminAL).
 7. Het venster Gebruiker gaat open.
 8. Klik op het tabblad met de rol die u wilt wijzigen (voorbeeld: Tabblad sluitsysteemrollen).
 9. Het venster gaat naar het tabblad sluitsysteemrollen.
 10. Activeer of deactiveer de gewenste gebruikersrollen (voorbeeld: Vink het hokje Toegangslijsten Beheer af).
 11. Ga met de button Meer. naar het volgende tabblad of sluit de invoer af met de button Voltooiing van .
 12. Het venster gaat Gebruiker dicht.
 1. Nieuwe gebruikersrollen zijn toegewezen (voorbeeld: AdminAL kan de hokjes Toegangslijsten en Toegangslijsten Beheer niet meer wijzigen).

OPMERKING

notice

'Blokkeren' van de eigen gebruiker

Gebruikers kunnen ook hun eigen gebruikersrollen beperken. Deze gebruikers kunnen deze gebruikersrollen niet meer zelf herstellen, afhankelijk van de betreffende gebruikers.

Voorbeeld: Wanneer u zelf de gebruikersrollen Toegangslijsten en Toegangslijsten Beheer blokkeert, mist u de rechten om de gebruikersrollen van de toegangslijst te wijzigen. U hebt dus ook deze gebruikersrollen voor uzelf geblokkeerd.

Dit AXM Classic voorkomt dat alle gebruikers tegelijkertijd van een gebruikersrol worden uitgesloten. Wanneer dat het geval is, is het betreffende hokje grijs.

 1. Controleer zorgvuldig welke gebruikersrollen u activeert of deactiveert.
 2. Vraag in dit geval een andere geautoriseerde gebruiker om u de gewenste gebruikersrol weer toe te wijzen.