Persoon aanwijzen tot AXM-gebruiker

Om het overzicht van de gebruikers van de AXM Classic te behouden, kunt u personen in uw project aanwijzen als AXM-gebruikers. Een persoon kan aan meerdere gebruikers worden toegewezen. Tegelijkertijd worden de contactgegevens van deze persoon direct uit de database overgenomen en automatisch ook voor de betreffende gebruiker weergegeven.

Verschil tussen Admin en AdminAL

In de AXM Classic zijn er slechts twee gebruikers: Admin en AdminAL.

 1. AXM Classic geopend.
 2. Minstens één identificatiemedium of minstens één persoon aangemaakt.
 1. Klik op het oranje AXM-symbool .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep INSTELLINGEN de invoer Gebruiker.
 4. AXM-lijst gaat dicht.
 5. Het tabblad Gebruiker gaat open.
 6. Klik op de gebruiker aan wie u een persoon uit het sluitsysteem wilt toewijzen.
 7. Het venster Gebruiker gaat open.
 8. Selecteer in het dropdownmenu Toegewezen persoon de persoon uit uw project die u aan de gebruiker wilt toewijzen.
 9. Het gedeelte Informatie over personen wordt automatisch ingevuld met de informatie die voor deze persoon is opgeslagen (Naam, Afdeling, Tel. en E-mail).
 10. Klik op de button Voltooiing van.
 11. Het venster gaat Gebruiker dicht.
 1. Toegewezen persoon wordt naast de gebruiker weergegeven.