Zones en groepen personen aan autorisatiegroepen toevoegen

In dit hoofdstuk komt u te weten hoe u met behulp van zones snel meerdere sluitelementen aan autorisatiegroepen kunt toevoegen. De procedure voor groepen personen/identificatiemedia is vergelijkbaar.

In het ideale geval hebt u uw autorisatiegroepen al voor het aanmaken van de sluitelementen aangemaakt (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen en Autorisatiegroepen aanmaken). Daarmee kunt u direct bij het aanmaken van de sluitelementen en identificatiemedia de autorisatiegroepen direct in de eigenschappen van de sluitelementen en identificatiemedia instellen:

Zo kunt u met behulp van zones meerdere sluitelementen snel aan autorisatiegroepen toevoegen:

 1. AXM Classic geopend.
 2. Autorisatiegroep aangemaakt (zie Autorisatiegroepen aanmaken).
 3. Minstens één zone aangemaakt (zie Zone aanmaken).
 4. Aan de zone werd minstens één sluitelement toegewezen (zie Sluitelementen naar zones verplaatsen).
 1. Klik op de oranje AXM-button .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep BEDIENING VERGRENDELINGSSYSTEEM de invoer Autorisatie groepen.
 4. AXM-lijst gaat dicht.
 5. Het tabblad Autorisatie groepen gaat open.
 6. Selecteer indien nodig in het dropdownmenu een ander sluitsysteem of selecteer de dropdown-invoer Alle om de autorisatiegroepen van alle sluitsystemen weer te geven.
 7. Klik op de autorisatiegroep waaraan u sluitelementen en identificatiemedia wilt toevoegen.
 8. Het venster van de autorisatiegroep gaat open.
 9. Klik op het tabblad Sluitingen.
 10. Het venster gaat naar het tabblad Sluitingen.
 11. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
 12. OPMERKING

  notice

  Zones als filtercriterium

  Zones kunnen als filtercriterium worden gebruikt en vereenvoudigen zo de selectie van uw sluitelementen.

  1. Klik in de kolom Gebied op het filterpictogram.
  2. Selecteer een of meerdere zones.
 13. Markeer alle sluitelementen die u aan de autorisatiegroep wilt toevoegen (Ctrl+muisklik voor afzonderlijke of Shift+muisklik voor meerdere).
 14. OPMERKING

  notice

  Dubbelklikken als alternatief voor pijltoetsen

  Door te dubbelklikken op een notitie in de lijst verschuift u deze invoer eveneens naar de andere kolom.

 15. Verplaats met alleen de geselecteerde sluitelementen of verschuif met alle weergegeven sluitelementen.
 16. Het gemarkeerde sluitelement in de linker kolom wordt toegevoegd aan de autorisatiegroep.
 17. Klik op de button Voltooiing van.
 18. Het venster van de autorisatiegroep gaat dicht.
 19. Alle identificatiemedia in deze autorisatiegroep zijn bevoegd voor alle sluitelementen in deze autorisatiegroep.
 20. De matrixweergave is weer zichtbaar.
 21. Klik op de button Update .
 1. De matrix geeft autorisaties uit uw autorisatiegroep weer aan (zichtbaar aan een driehoekje naast het kruisje).