Afzonderlijke persoon/identificatiemedium aan een groep personen toewijzen (in het transpondervenster)

Persoon in 'oude' groep personen

Persoon in 'nieuwe' groep personen

  1. AXM Classic geopend.
  2. Minstens één groep personen aangemaakt (zie Groep personen aanmaken).
  1. Klik op het identificatiemedium van de persoon die u aan een nieuwe groep personen wilt toewijzen.
  2. Het venster van het identificatiemedium gaat open.
  3. Klik op het tabblad Persoonlijke gegevens.
  4. Tabblad Persoonlijke gegevens wordt weergegeven.
  5. Selecteer in het dropdownmenu Groep mensen de groep personen waartoe de persoon voortaan moet behoren.
  6. Klik op de button Voltooiing van.
  7. Het venster van het identificatiemedium gaat dicht.
  1. Persoon behoort tot een nieuwe groep personen.