Personen aan groepen personen toewijzen

Identificatiemedia zijn met personen verbonden. In de regel zult u samen met een identificatiemedium ook een persoon aanleggen, die eigenaar is van dit identificatiemedium.

Zodra u een persoon aanlegt, moet u een groep personen aangeven. In het ideale geval volgt u de best practice (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen) en voert u alle organisatorische voorbereidende werkzaamheden al voor het aanmaken van uw personen uit (zie Organisatiestructuur). Op die manier hoeft u het venster maar één keer te openen.

Vanzelfsprekend kunt u uw personen ook achteraf naar een andere groep personen verplaatsen.

Afzonderlijke persoon verplaatsen

Meerdere sluitelementen verplaatsen

Afzonderlijke persoon/identificatiemedium aan een groep personen toewijzen (in het transpondervenster)

Geschikt voor het verplaatsen van minder personen naar veel verschillende groepen personen:

Meerdere personen/identificatiemedia aan de groep personen toewijzen (in het venster van de groep personen)

Geschikt voor het verplaatsen van meerdere personen in een paar verschillende groepen personen:

OPMERKING

notice

Maximaal één zone per sluitelement

Een sluitelement kan maar tot één zone behoren. Er zijn geen overlappende zones in de AXM Classic. Wanneer u een sluitelement toewijst aan een andere zone, dan wordt dit sluitelement evt. automatisch uit de vorige zone verwijderd.

  1. In het venster Bereik - Details kunt u met behulp van de kolom Bereik - Details controleren of een sluitelement al aan een zone is toegewezen.

Geen invloed van groepen personen op rechten

Rechten zijn niet direct aan groepen personen gekoppeld. Als een persoon dus naar een andere groep personen wordt verplaatst, dan heeft dat in eerste instantie geen invloed op de rechten. Maar groepen personen zijn een handig hulpmiddel om rechten sneller te wijzigen.

  1. Gebruik groepen personen om personen sneller aan autorisatiegroepen toe te voegen (zie Zones en groepen personen aan autorisatiegroepen toevoegen).