Afzonderlijk sluitelement aan een andere zone toewijzen (in het venster van het sluitelement)

Sluitelement in de 'oude' zone

Sluitelement in de 'nieuwe' zone

  1. AXM Classic geopend.
  2. Minstens één zone aangemaakt (zie Zone aanmaken).
  1. Klik op het sluitelement dat u naar een andere zone wilt verplaatsen.
  2. Het venster van het sluitelement gaat open.
  3. Selecteer in het dropdownmenu Gebied de zone waarnaar u het sluitelement wilt verplaatsen.
  4. Klik op de button Voltooiing van.
  5. Het venster van het sluitelement gaat dicht.
  1. Het sluitelement bevindt zich in de nieuwe zone.

OPMERKING

notice

Tijdschema's in sluitelementen en zones

U kunt tijdschema's zowel aan een sluitelement als aan de zone van het sluitelement toewijzen. In dit geval wordt het tijdschema in het sluitelement gebruikt en wordt het tijdschema van de zone genegeerd.

Wanneer in plaats van het sluitelement een tijdschema aan de zone is toegewezen, wordt het tijdschema van de zone voor het sluitelement overgenomen. In het venster van het sluitelement herkent u dat aan de toevoeging '(erfdeel)'.