Sluitelementen naar zones verplaatsen

Zodra u een sluitelement aanlegt, moet u een zone aangeven. In het ideale geval volgt u de best practice (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen) en voert u alle organisatorische voorbereidende werkzaamheden al voor het aanmaken van uw sluitelementen uit (zie Organisatiestructuur). Op die manier hoeft u het venster maar één keer te openen.

Vanzelfsprekend kunt u uw sluitelementen ook achteraf naar een andere zone verplaatsen.

Afzonderlijk sluitelement verplaatsen

Meerdere sluitelementen verplaatsen

Afzonderlijk sluitelement aan een andere zone toewijzen (in het venster van het sluitelement)

Geschikt voor het verplaatsen van minder sluitelementen naar veel verschillende zones:

Meerdere sluitelementen aan een andere zone toewijzen (in het venster van de zone)

Geschikt voor het verplaatsen van meerdere sluitelementen naar een paar verschillende zones:

OPMERKING

notice

Maximaal één zone per sluitelement

Een sluitelement kan maar tot één zone behoren. Er zijn geen overlappende zones in de AXM Classic. Wanneer u een sluitelement toewijst aan een andere zone, dan wordt dit sluitelement evt. automatisch uit de vorige zone verwijderd.

  1. In het venster Bereik - Details kunt u met behulp van de kolom Bereik - Details controleren of een sluitelement al aan een zone is toegewezen.

Geen invloed van zones op rechten

Rechten zijn niet direct aan zones gekoppeld. Wanneer een sluitelement dus naar een andere zone wordt verplaatst, dan heeft dit in eerste instantie geen invloed op de rechten. Zones zijn echter een handig hulpmiddel om rechten sneller te wijzigen.

  1. Gebruik zones om sluitelementen sneller aan autorisatiegroepen toe te voegen (zie Zones en groepen personen aan autorisatiegroepen toevoegen).