Rapport over de uitgifte van identificatiemedia verstrekken

Met dit rapport kunt u aantonen dat iemand van u een bepaald identificatiemedium en een instructie heeft gekregen.

Daarom kunt u dit bericht alleen voor exact één geselecteerd identificatiemedium tegelijk exporteren.

Als exploitant van een sluitsysteem kunt u dus de TID vasthouden en uzelf beveiligen. In het rapport zijn hiervoor handtekeningvelden voorzien.

Het bericht bevat de volgende informatie:

 1. AXM Classic geopend.
 1. Klik op het oranje AXM-symbool .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep BEDIENING VERGRENDELINGSSYSTEEM de invoer Transponder.
 4. AXM-lijst gaat dicht.
 5. Het tabblad Transponder gaat open.
 6. Vervang indien nodig in het dropdownmenu rechtsboven bij het sluitsysteem dat het gewenste identificatiemedium bevat.
 7. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
 8. Markeer het identificatiemedium dat u wilt wissen.
 9. De gemarkeerde regel wordt oranje gekleurd.
 10. Klik op de button Uitgang .
 11. Het venster Transponder uitgang gaat open.
 12. Als u een vastgelegde teruggavedatum mee wilt geven: vink dan het hokje Geef de datum van terugkeer aan aan en selecteer de teruggavedatum door op de kalender te klikken.
 13. Wanneer u indien nodig beschikbare rechten mee wilt verstrekken: Vink het hokje Met rechten aan.
 14. Wanneer u de uitgifte van het identificatiemedium ook in zijn actielijst wilt invoeren: Activeer het hokje iem./iets in de actielijst invoeren en sla evt. op met het hokje Verslag opslaan in actielijst de bijbehorende gegevens in de actielijst (zie voor de actielijst ook Beheertaken van identificatiemedia plannen en volgen).
 15. Klik op de button OK.
 16. Het venster gaat Transponder uitgang dicht.
 17. Het Explorer-venster gaat open.
 18. Bewaar de PDF in een map naar uw eigen keuze.
 19. Output-bericht van het geselecteerde identificatiemedium wordt als PDF (DIN A4) geëxporteerd.

U kunt rapporten personaliseren (zie Rapporten en exporten personaliseren).

Bovendien kunt u ook de uitgiftedatum direct in de actielijst van het betreffende identificatiemedium vermelden (zie Uitgiftedatum noteren).