Zone inclusief sluitelementen aan een tijdschema toevoegen

In het ideale geval maakt u uw tijdschema's nog vóór de sluitelementen aan (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen). Dan kunt u uw sluitelementen al aan het tijdschema toevoegen terwijl u het sluitelement aanmaakt (zie Sluitelement aanmaken).

Soms hebt u echter al sluitelementen aangemaakt en kiest u bijvoorbeeld pas later om de rechten tijdelijk te regelen. In dit geval voegt u de sluitelementen gewoon achteraf aan uw tijdschema's toe. Het gebruik van zones als filtercriterium ondersteunt u bij de selectie van de betreffende sluitelementen.

In dit hoofdstuk komt u te weten hoe u met zones uw sluitelementen via het venster van het tijdschema aan een tijdschema toevoegt (toevoegen van afzonderlijke sluitelementen via de eigenschappen van het sluitelement, zie Rechten bij sluitelementen beperken tot bepaalde tijden (tijdschema)).

 1. AXM Classic geopend.
 2. Tijdschema aangemaakt (zie Tijdschema aanmaken).
 3. Het venster Tijdschema gaat open (zie Tijdschema aanmaken).
 4. Sluitelement met .ZK-optie uitgerust.
 1. Klik op het tabblad Toegewezen sluitingen.
 2. Het venster van het tijdschema gaat naar het tabblad Toegewezen sluitingen.
 3. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
 4. OPMERKING

  notice

  Zones als filtercriterium

  Zones kunnen als filtercriterium worden gebruikt en vereenvoudigen zo de selectie van uw sluitelementen.

  1. Klik in de kolom Gebied op het filterpictogram.
  2. Selecteer een of meerdere zones.
 5. Markeer alle sluitelementen die u wilt toewijzen (Ctrl+muisklik voor afzonderlijke of Shift+muisklik voor meerdere).
 6. OPMERKING

  notice

  Dubbelklikken als alternatief voor pijltoetsen

  Door te dubbelklikken op een notitie in de lijst verschuift u deze invoer eveneens naar de andere kolom.

 7. Verplaats met alleen de geselecteerde sluitelementen of verschuif met alle weergegeven sluitelementen.
 8. OPMERKING

  notice

  Sluitelementen uit andere tijdschema's

  Sluitelementen uit andere tijdschema's worden eveneens vermeld. Daarmee kunnen ze ook uit andere tijdschema's naar het actuele tijdschema worden verplaatst.

  1. Filter/sorteer de weergegeven sluitelementen.
  2. Controleer of de gemarkeerde sluitelementen al in een ander tijdschema worden gebruikt.
 9. De sluitelementen in de linkerkolom worden aan het tijdschema toegevoegd.
 10. Klik op de button Voltooiing van.
 11. Het venster voor het tijdschema gaat dicht.
 1. Sluitelementen uit de zone zijn aan het tijdschema toegevoegd.