Zones

Zones zijn een organisatorische eenheid voor uw sluitelementen. Met een zone kunt u sluitelementen die bij elkaar horen ook in de AXM Classic bundelen.

Een klassiek voorbeeld van het gebruik van zones zijn ruimten, bijvoorbeeld een entree. Een toegangszone kan meerdere deuren en sluitelementen bevatten. Hier zou het handig zijn als u bij werkzaamheden aan uw sluitsysteem niet elk van deze sluitelementen hoeft 'aan te raken'. Het gebruik van zones maakt precies dat mogelijk en biedt extra comfortfuncties:

Zones zijn een organisatorisch bestanddeel. In het ideale geval configureert u uw zones nog voor de sluitelementen (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen en Zone aanmaken).

OPMERKING

notice

Maximaal één zone per sluitelement

Een sluitelement kan maar tot één zone behoren. Er zijn geen overlappende zones in de AXM Classic. Wanneer u een sluitelement toewijst aan een andere zone, dan wordt dit sluitelement evt. automatisch uit de vorige zone verwijderd.

  1. In het venster Bereik - Details kunt u met behulp van de kolom Bereik - Details controleren of een sluitelement al aan een zone is toegewezen.

Matrix zonder zones

Matrix met zones