Groepen personen

Groepen personen zijn een organisatorische eenheid. Met een groep personen kunt u personen (of hun identificatiemedia) die bij elkaar horen ook in de AXM Classic samenvatten.

Het klassieke voorbeeld voor het gebruik van groepen personen zijn afdelingen. Het is heel waarschijnlijk dat binnen een afdeling alle medewerkers dezelfde rechten krijgen (bijv. elke monteur moet alle sluitelementen in de werkplaats kunnen bedienen). In plaats van elk identificatiemedium afzonderlijk de nodige rechten toe te wijzen: groepeert u de identificatiemedia tot een groep personen en geeft u de hele groep personen in één keer rechten.

Groepen personen bieden ook andere voordelen:

Groepen personen zijn een organisatorisch bestanddeel. In het ideale geval configureert u uw groepen personen nog voor de identificatiemedia (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen en Groep personen aanmaken).

OPMERKING

notice

Maximaal één groep personen per identificatiemedium

Een identificatiemedium kan maar tot één groep personen behoren. Personen die tot meerdere afdelingen behoren, bestaan in de AXM Classic niet. Wanneer u een identificatiemedium aan een andere groep personen toewijst, wordt dit identificatiemedium evt. automatisch uit uw bestaande groep personen verwijderd.

  1. In het venster Groep mensen kunt u met behulp van de kolom Groep mensen controleren of een identificatiemedium al is toegewezen aan een groep personen.

Matrix zonder groepen personen

Matrix met groepen personen