Zone aanmaken

Zones zijn een heel handige structurering van uw sluitsysteem (zie ook Zones).

 1. AXM Classic geopend.
 1. Klik op de oranje AXM-button .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep BEDIENING VERGRENDELINGSSYSTEEM de invoer Gebied.
 4. Het tabblad Gebieden gaat open.
 5. Klik op de button Nieuw .
 6. Het venster Gebied gaat open.
 7. Voer in het veld Naam de naam van uw zone in.
 8. Selecteer indien nodig in het dropdownmenu Schema een tijdschema dat u voor de sluitelementen in deze zone wilt gebruiken.
 9. OPMERKING

  notice

  Beschikbare tijdschema's

  Natuurlijk moeten tijdschema's beschikbaar zijn die u voor een zone wilt gebruiken. Wanneer in uw sluitsysteem geen tijdschema's aanwezig zijn, is het dropdownmenu Schema grijs.

  1. Maak in dit geval vooraf minstens één tijdschema aan (zie Tijdschema aanmaken).
 10. Voer zo nodig in het veld Beschrijving ook een beschrijving van uw zone in.
 11. Klik op de button Voltooiing van.
 12. Het venster gaat Gebied dicht.
 1. Nieuw aangemaakte zone wordt weergegeven.

OPMERKING

notice

Tijdschema's in sluitelementen en zones

U kunt tijdschema's zowel aan een sluitelement als aan de zone van het sluitelement toewijzen. In dit geval wordt het tijdschema in het sluitelement gebruikt en wordt het tijdschema van de zone genegeerd.

Wanneer in plaats van het sluitelement een tijdschema aan de zone is toegewezen, wordt het tijdschema van de zone voor het sluitelement overgenomen. In het venster van het sluitelement herkent u dat aan de toevoeging '(erfdeel)'.