Serienummer en TID van een identificatiemedium bekijken

Uw identificatiemedia hebben twee nummers die belangrijk zijn:

Het serienummer is een uniek nummer voor elk identificatiemedium, terwijl de TID alleen uniek is in uw sluitsysteem.

Wanneer u de TID bijv. voor supportdoeleinden nodig heeft, kunt u de TID bij gesynchroniseerde identificatiemedia via het synchronisatievenster inzien:

 1. AXM Classic geopend.
 2. lijst met identificatiemedia of matrix geopend.
 3. Identificatiemedium gesynchroniseerd.
 1. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
 2. Klik op het identificatiemedium waarvan u het serienummer en/of de TID wilt bekijken.
 3. Het venster van het identificatiemedium gaat open.
 4. Serienummer wordt weergegeven.
 5. Klik op de button Synchroniseren.
 6. Het venster gaat naar de synchronisatie.
 7. Klap het veld Geprogrammeerde records uit.
 1. TID's worden in de tabel weergegeven. Wanneer u het identificatiemedium in meerdere sluitsystemen gebruikt, wordt voor elk sluitsysteem de gebruikte TID weergegeven.