Defecte identificatiemedia behandelen

Identificatiemedia kunnen defect raken:

In principe kunnen alle acties via het gedeelte van de wizard aan de rechterkant worden bereikt:

Wanneer het identificatiemedium door diefstal of verlies is zoekgeraakt, moet u het blokkeren (zie Verloren/gestolen identificatiemedium blijvend blokkeren en vervangen).

Het volgende overzicht helpt u om de juiste procedure te kiezen. Het is handig als u weet hoe identificatiemedia en TID's met elkaar verbonden zijn (zie Identificatiemedia, sluitelementen en het sluitschema).

Transponder/vervangende transponder is meteen weer nodig:

Geschikt voor:

opnieuw synchroniseren (reparatie)

resetten en vervangen

wissen en vervangen

Identificatiemedia met ongedefinieerde softwarestatus.

  • Extreem beschadigde identificatiemedia (bijv. bekrast).
  • Identificatiemedia die voor de zekerheid vervangen moeten worden (bijv. nat geworden).

Definitief vernietigde identificatiemedia (bijv. verbrand), waarvoor vervanging nodig is.

Situatievoorbeeld:

opnieuw synchroniseren (reparatie)

resetten en vervangen

wissen en vervangen

transponder van de medewerker in het zwembad gevallen.

Consequentie: transponder functioneert, maar door inwerking van water bestaat gevaar voor uitval.

transponder van de medewerker in het kampvuur gevallen.

Consequentie: transponder gesmolten en definitief vernietigd.

Verloop:

opnieuw synchroniseren (reparatie)

resetten en vervangen

wissen en vervangen

opnieuw synchroniseren (reparatie)

  1. resetten (= TID in database weer vrij)
  2. opnieuw synchroniseren (= TID wordt meteen weer in hetzelfde identificatiemedium opgeslagen)

Het identificatiemedium functioneert na de reparatie weer als voorheen.

resetten en vervangen

  1. Resetten (= TID in database als defect gemarkeerd en uit het originele identificatiemedium verwijderd)
  2. Vervangend identificatiemedium met nieuwe TID synchroniseren

Door het resetten is de TID niet meer in het identificatiemedium aanwezig. Het identificatiemedium is daarom niet meer bruikbaar. Het kan echter opnieuw worden gesynchroniseerd. Daarbij wordt een nieuwe TID in het identificatiemedium opgeslagen.

wissen en vervangen

  1. Wissen (= TID in database weer vrij)
  2. Vervangend identificatiemedium met dezelfde TID synchroniseren

Een vernield identificatiemedium kan logischerwijze niet gereset worden, omdat het niet meer aanspreekbaar is. Daarmee blijft de TID in het identificatiemedium. Bij een defect identificatiemedium is dat niet nodig, omdat de TID nergens meer naartoe gestuurd kan worden. De TID wordt dus voor het vervangende identificatiemedium gebruikt.

Het is een probleem wanneer het vermeend defecte identificatiemedium weer functioneert. Dezelfde TID is dan tweemaal in omloop – eenmaal op het originele identificatiemedium en eenmaal op het vervangende identificatiemedium.

Sluitelementen zouden beide identificatiemedia op basis van dezelfde TID identiek behandelen, hoewel de identificatiemedia in het bezit kunnen zijn van twee verschillende personen. Dit vormt een veiligheidsrisico.

Controleer daarom of het te vervangen identificatiemedium in dit geval echt defect is en blijft.

Transponder/vervangende transponder is niet nodig:

Geschikt voor:

buiten bedrijf stellen en in de database laten

buiten bedrijf stellen en uit database wissen

Definitief vernietigde identificatiemedia (bijv. verbrand), waarvoor geen vervanging nodig is (bijv. medewerker ontslagen)

Definitief vernietigde identificatiemedia (bijv. verbrand), waarvoor geen vervanging nodig is (bijv. medewerker ontslagen)

Situatievoorbeeld:

buiten bedrijf stellen en in de database laten

buiten bedrijf stellen en uit database wissen

Transponder van de medewerker bij afscheidsfeest van medewerker in het kampvuur gevallen.

Consequentie: transponder gesmolten en definitief vernietigd, medewerker niet meer aanwezig.

Transponder van de medewerker bij afscheidsfeest van medewerker in het kampvuur gevallen.

Consequentie: transponder gesmolten en definitief vernietigd, medewerker niet meer aanwezig.

Verloop:

buiten bedrijf stellen en in de database laten

buiten bedrijf stellen en uit database wissen

Buiten bedrijf stellen en in database laten

  1. als buiten bedrijf gesteld markeren (= TID in database als defect gemarkeerd)

Het vernielde identificatiemedium behoudt weliswaar zijn TID, maar in de database wordt de TID geblokkeerd. Doordat het identificatiemedium niet wordt gewist, blijft de TID met de markering als defect verder in de database. Nieuwe identificatiemedia kunnen niet met deze TID worden aangemaakt.

Daardoor kan dezelfde TID niet tweemaal in omloop komen.

buiten bedrijf stellen en uit database wissen

Wissen (= TID in database weer vrij)

In principe geldt hier hetzelfde als bij het wissen met vervanging. Het vernietigde identificatiemedium behoudt zijn TID, terwijl de TID weer voor nieuw aangemaakte identificatiemedia kan worden gebruikt.

Wanneer het gewiste identificatiemedium dan weer functioneert, dan is dezelfde TID ook hier twee keer in omloop.

Controleer daarom of het te vervangen identificatiemedium in dit geval echt defect is en blijft.