Signalering wijzigen

Verschillende situaties kunnen verschillende signalen vereisen.

Daarom kunt u in de AXM Classic de signalering van uw SmartRelais instellen.

Op de SREL.ADV en SREL2.G2 is een aansluiting voor een externe LED of een externe pieper aanwezig. Details over de aansluiting vindt u in het betreffende SmartRelais-manual.

Met de optie Externe LED of Externe pieper stelt u in of de aansluiting tijdens een opening permanent of alleen bij het omschakelen naar massa schakelt.

Externe LED

Externe pieper

Aansluiting schakelt tijdens een opening permanent tegen massa. De LED brandt zolang het SmartRelais is geschakeld.

Aansluiting schakelt alleen bij omschakeling. De pieper piept alleen wanneer het SmartRelais omschakelt. Een permanente pieptoon zou storend zijn.

  1. Tabblad Configuratie geopend (zie SmartRelais-instellingen wijzigen).
  1. Open het menu Geavanceerde configuratie indien nodig.
  2. Kies tussen de opties Externe LED en Externe pieper.
  3. Schakel desgewenst met de hokjes LED uitschakelen of Zet de pieper uit. de LED of de pieper van uw SmartRelais uit (geldt ook voor externe LED's of externe piepsignalen).
  4. Klik op de button Voltooiing van.
  5. Het venster van het SmartRelais gaat dicht.
  1. Signalering van het SmartRelais is gewijzigd.