Sluitelementen aan gebouwen/locaties toewijzen

Zodra u een sluitelement aanmaakt, moet u een locatie en een gebouw aangeven. In het ideale geval volgt u de best practice (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen) en voert u alle organisatorische voorbereidende werkzaamheden al voor het aanmaken van uw sluitelementen uit (zie Organisatiestructuur). Op die manier hoeft u het venster maar één keer te openen.

Vanzelfsprekend kunt u uw sluitelementen ook achteraf aan andere gebouwen toewijzen:

 1. AXM Classic geopend.
 2. Minstens één locatie aangemaakt (zie Locatie aanmaken).
 3. Minstens één gebouw aangemaakt (zie Gebouwen aanmaken en aan locatie toewijzen).
 1. Klik op het sluitelement dat u aan een locatie en een gebouw wilt toewijzen.
 2. Het venster van het sluitelement gaat open.
 3. Open het menu Gebouw - Details indien nodig.
 4. Selecteer in het dropdownmenu Locatie de locatie waar uw sluitelement wordt gebruikt.
 5. De selectie van het gebouw in het dropdownmenu Gebouw wordt beperkt tot de gebouwen die tot de geselecteerde locatie behoren.
 6. Kies in het dropdownmenu Gebouw het gebouw waarin uw sluitelement wordt gebruikt.
 7. Klik op de button Voltooiing van.
 8. Het venster van het sluitelement gaat dicht.
 1. Sluitelement is toegewezen aan een ander gebouw/locatie.

OPMERKING

notice

Lijsten met vrije dagen in sluitelement en locaties

U kunt lijsten met vrije dagen toewijzen aan zowel een sluitelement als aan de locatie van het sluitelement. In dit geval wordt de lijst met vrije dagen in het sluitelement gebruikt en wordt de lijst met vrije dagen in de vestiging genegeerd.

Wanneer in plaats van het sluitelement een lijst met vrije dagen aan de locatie is toegewezen, dan wordt de lijst met vrije dagen van de locatie voor het sluitelement overgenomen. In het venster van het sluitelement herkent u dat aan de toevoeging '(overgenomen)'.