Locatie aanmaken

In de database moet minstens één locatie beschikbaar zijn. De AXM Classic maakt daarom een standaard locatie voor u aan.

 1. AXM Classic geopend.
 1. Klik op het oranje AXM-symbool .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep ORGANISATORISCHE STRUCTUUR de invoer Locaties.
 4. Het tabblad Locaties gaat open.
 5. Klik op de button Nieuw .
 6. Het venster voor het aanmaken van een nieuwe locatie gaat open.
 7. Voer in het veld de Naam naam van uw locatie in.
 8. Voer in het veld Afkorting de afkorting van uw locatie in (max. 5 tekens).
 9. Selecteer in het dropdownmenu Lokale tijdzone de tijdzone van uw locatie (pas instelbaar vanaf AXM Classic).
 10. Selecteer in het dropdownmenu Vakantie Lijst de lijst met vrije dagen die voor uw locatie moet worden gebruikt (zie ook Lijsten met vrije dagen aanmaken en bewerken).
 11. OPMERKING

  notice

  Lijsten met vrije dagen in sluitelement en locaties

  U kunt lijsten met vrije dagen toewijzen aan zowel een sluitelement als aan de locatie van het sluitelement. In dit geval wordt de lijst met vrije dagen in het sluitelement gebruikt en wordt de lijst met vrije dagen in de vestiging genegeerd.

  Wanneer in plaats van het sluitelement een lijst met vrije dagen aan de locatie is toegewezen, dan wordt de lijst met vrije dagen van de locatie voor het sluitelement overgenomen. In het venster van het sluitelement herkent u dat aan de toevoeging '(overgenomen)'.

 12. Voer desgewenst in het veld een Beschrijving beschrijving van uw locatie in.
 13. Klik op de button Voltooiing van.
 14. Het venster voor het aanmaken van een nieuwe locatie gaat dicht.
 15. Nieuw aangemaakte locatie wordt weergegeven.