Tijdgroepen en tijdschema's

Lees hier in een voorbeeld hoe tijdschema en tijdgroep samenspelen:

uitgangssituatie

Voor het gemak bestaat uw voorbeeldbedrijf uit drie personen:

 1. werknemer
 2. Stagiair
 3. schoonmaakpersoneel

Bovendien heeft uw voorbeeldbedrijf twee deuren:

 1. hoofdingang
 2. laboratorium

Bovendien kent uw voorbeeldbedrijf de volgende belangrijke periodes:

Overwegingen voor tijdelijke beperking van de rechten

Als verantwoordelijke ondernemer gaat u als volgt te werk:

Overwegingen voor:

hoofdingang

laboratorium

werknemer

Uw werknemer mag gedurende de volledige glijdende werktijd en ook in het weekend van 7:00 tot 22:00 uur het gebouw betreden.

Uw werknemer mag gedurende de volledige glijdende werktijd en ook in het weekend van 7:00 tot 22:00 uur het laboratorium betreden.

Stagiair

Uw stagiair hoeft bij slecht weer niet buiten te wachten tot uw werknemer komt. Daarom mag uw stagiair op werkdagen ook gedurende de volledige glijdende werktijd van 7:00 tot 22:00 uur het gebouw betreden.

Het laboratorium is een gevaarlijke werkplek. Om uw stagiair te beschermen, wilt u dat hij of zij alleen onder toezicht van uw werknemer het laboratorium kan betreden. U beperkt daarom de toegang tot het laboratorium van uw stagiair tot werkdagen en tot de kerntijd van uw werknemer (9:00 tot 16:00 uur).

Schoonmaakpersoneel

Uw schoonmaakpersoneel mag het gebouw tijdens de schoonmaaktijden op dinsdagen en donderdagen van 17:00 tot 19:00 uur betreden.

Het laboratorium is gevaarlijk en mag daarom alleen door geïnstrueerde personen worden betreden. Het is mogelijk dat schoonmaakpersoneel wisselt en daarom niet tot de geïnstrueerde personen behoort. Daarom wilt u dat uw schoonmaakpersoneel het laboratorium helemaal niet betreedt.

U herkent dat er twee deuren zijn waarop de rechten met drie verschillende tijden moeten worden aangestuurd. Daarom hebt u nodig:

Nieuw tijdschema of nieuwe tijdgroep?

Nieuw tijdschema

Nieuwe tijdgroep

Zodra hetzelfde identificatiemedium toegang moet kunnen bieden tot twee sluitelementen op verschillende tijden.

Omdat u per identificatiemedium maar één tijdgroep kunt toewijzen, wijst u in dit geval een eigen tijdschema aan de sluitelementen toe.

Bijvoorbeeld: de transponder van de stagiair mag de hoofdingang weliswaar van 7:00 tot 22:00 uur openen, maar dezelfde transponder mag het laboratorium alleen van 9:00 tot 16:00 uur openen.

Zodra twee identificatiemedia toegang moeten kunnen bieden tot hetzelfde sluitelement op verschillende tijden.

Omdat u per sluitelement slechts één tijdschema kunt toewijzen, wijst u in dit geval aan de identificatiemedia een eigen tijdgroep toe.

Bijvoorbeeld: het sluitelement 'hoofdingang' mag door de werknemer dagelijks van 7:00 tot 22:00 uur geopend worden, maar hetzelfde sluitelement mag door de stagiair alleen op werkdagen van 7:00 tot 22:00 uur geopend worden.

Schematische weergave

hoofdingang

laboratorium

werknemer

 • Transponder van uw werknemer: tijdgroep 'werknemer'
 • sluitelement 'hoofdingang': Tijdschema 'hoofdingangen'
 • Tijdgroep 'werknemer' in tijdschema 'hoofdingangen' dagelijks van 7:00 tot 22:00 uur bevoegd

Uw werknemer kan de hoofdingang dagelijks van 7:00 tot 22:00 uur betreden.

 • Transponder van uw werknemer: tijdgroep 'werknemer'
 • Sluitelement laboratorium: tijdschema 'laboratoria'
 • Tijdgroep 'werknemer' in tijdschema 'laboratoria' dagelijks van 7:00 tot 22:00 uur bevoegd

Uw werknemer kan het laboratorium elke dag van 7:00 tot 22:00 uur betreden.

Stagiair

 • Transponder van uw stagiair: tijdgroep 'stagiaires'
 • sluitelement 'hoofdingang': tijdschema 'hoofdingangen'
 • Tijdgroep 'stagiaires' in tijdschema 'hoofdingangen' op werkdagen van 7:00 tot 22:00 uur bevoegd

Uw stagiair kan de hoofdingang op werkdagen van 7:00 tot 22:00 uur betreden.

 • Transponder van uw stagiair: tijdgroep 'stagiaires'
 • Sluitelement laboratorium: tijdschema 'laboratoria'
 • Tijdgroep 'stagiaires' in tijdschema 'laboratoria' op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur bevoegd

Uw stagiair kan het laboratorium op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur betreden.

Schoonmaakpersoneel

 • Transponder van uw schoonmaakpersoneel: tijdgroep 'schoonmaakpersoneel'
 • sluitelement 'hoofdingang': Tijdschema 'hoofdingangen'
 • Tijdgroep 'schoonmaakpersoneel' in tijdschema 'hoofdingangen' op dinsdag en donderdag van 17:00 tot 19:00 uur bevoegd

Uw schoonmaakpersoneel kan de hoofdingang op dinsdag en donderdag van 17:00 tot 19:00 uur betreden.

 • Transponder van uw schoonmaakpersoneel: tijdgroep 'schoonmaakpersoneel'
 • sluitelement 'hoofdingang': tijdschema 'laboratoria'
 • Tijdgroep 'schoonmaakpersoneel' in tijdschema 'laboratoria' nooit bevoegd

Uw schoonmaakpersoneel kan nooit in het laboratorium komen.