Tijdomstelling aanmaken

 1. AXM Classic geopend.
 1. Klik op de oranje AXM-button .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep BEDIENING VERGRENDELINGSSYSTEEM de invoer Schema controle.
 4. AXM-lijst gaat dicht.
 5. Het tabblad Schema controle gaat open.
 6. Klik op de button Tijdschakelaars.
 7. Het tabblad Tijdschakelaars gaat open.
 8. Klik op de button Nieuw .
 9. Het venster voor het aanmaken van een tijdomstelling gaat open.
 10. Voer in het veld Naam een naam voor uw tijdomstelling in.
 11. Geef desgewenst in het veld Beschrijving een beschrijving in.
 12. Klik op het symbool om een nieuw interval voor uw tijdomstelling aan te maken.
 13. Vink de hokjes aan van de weekdagen waarop het sluitelement moet inkoppelen (ma, Tue, Mi, Doe, vr, Zat, Dus, Speciale dag).
 14. Stel in de dropdownmenu's Van en Door het tijdsinterval voor deze dagen in.
 15. Leg desgewenst andere tijdsintervallen vast.
 16. Klik op de button Voltooiing van.
 17. Het venster voor het aanmaken van een tijdomstelling gaat dicht.
 1. Tijdomstelling is aangemaakt en wordt opgesomd. Ga desgewenst met Sluitelementen met tijdomstelling automatisch inkoppelen en uitkoppelen verder.