Buiten bedrijf stellen en in database laten

 1. AXM Classic geopend.
 2. lijst met identificatiemedia of matrix geopend.
 1. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
 2. Markeer het defecte identificatiemedium.
 3. Klik onder het punt Assistenten op de button Transponder defect / vervangen.
 4. De wizard voor het behandelen van een defect identificatiemedium gaat open.
 5. Selecteer de optie Buiten dienst stellen van de transponder.
 6. Klik op de button Ga naar.
 7. De vraag over het buiten werking stellen gaat open.
 8. Klik op de button Ja.
 9. De vraag om buiten werking te stellen gaat dicht.
 10. De vraag over het wissen van het identificatiemedium gaat open.
 11. Klik op de button Geen.
 12. De vraag over het wissen van het identificatiemedium gaat dicht.
 1. Identificatiemedium is zonder vervanging gewist.

Identificatiemedia die buiten bedrijf zijn gesteld, maar niet zijn gewist, kunt u in de matrix herkennen: