Vergeten identificatiemedium tijdelijk dupliceren

Vergeten identificatiemedia onderscheiden zich als volgt van defecte of gestolen/verloren sleutels:

Medewerkers die hun identificatiemedium vergeten zijn, kunnen een kopie met afloopdatum ontvangen. Het resetten of wissen vervalt in dit geval, omdat geen onbevoegde toegang tot het vergeten identificatiemedium heeft.

Het duplicaat krijgt een andere TID en is daarmee uit het oogpunt van het sluitelement een zelfstandig identificatiemedium (zie voor informatie over de relatie tussen TID en identificatiemedium Identificatiemedia, sluitelementen en het sluitschema).

 1. AXM Classic geopend.
 2. lijst met identificatiemedia of matrix geopend.
 3. Identificatiemedium voor tijdelijk duplicaat beschikbaar.
 4. Geschikt programmeerapparaat aangesloten.
 1. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
 2. Markeer het vergeten identificatiemedium.
 3. Klik onder het punt Assistenten op de button Transponder vergeten.
 4. De wizard voor vergeten sleutels gaat open.
 5. Klik op de button Ga naar.
 6. De vraag over de afloopdatum van het duplicaat gaat open.
 7. Geef aan hoe lang het duplicaat actief moet zijn (max. 7 dagen).
 8. Klik op de button OK.
 9. De vraag over de afloopdatum van het duplicaat gaat dicht.
 10. De vraag over het onmiddellijke synchroniseren gaat open.
 11. Klik op de button Ja.
 12. De vraag over het onmiddellijke synchroniseren gaat dicht.
 13. Duplicaat wordt gesynchroniseerd.
 1. Vergeten identificatiemedium is met afloopdatum gedupliceerd.

Gedupliceerde identificatiemedia worden ook in de matrix weergegeven:

In de eigenschappen van het duplicaat kunt u de afloopdatum opvragen en desgewenst verlengen (zie Identificatiemedium eenmalig op bepaalde tijdstippen activeren of deactiveren (activerings- en afloopdatum)):

In dit voorbeeld is het duplicaat op 28-05-2021 om 23:00 uur voor een dag aangemaakt. De afloopdatum van het duplicaat is daarom 29-05-2021 om 23:00 uur.

Mocht een sleutel langer vergeten blijven (en daarmee misschien niet meer alleen vergeten, maar ook verloren zijn), dan kan het raadzaam zijn om het identificatiemedium te blokkeren (zie Verloren/gestolen identificatiemedium blijvend blokkeren en vervangen).