Best practice: sluitsysteem opbouwen

U bespaart veel tijd en werk wanneer u uw sluitsysteem in een volgorde opbouwt waarin u de vensters zo veel mogelijk maar één keer hoeft te openen.

In principe is het het gemakkelijkst om de organisatiestructuur als eerste voor te bereiden (zie Organisatiestructuur).

Uit ervaring is gebleken dat het volgende concept zich heeft bewezen:

 1. locaties aanmaken (zie Locatie aanmaken).
 2. gebouwen aanmaken (zie Gebouwen aanmaken en aan locatie toewijzen).
 3. Zones aanmaken (zie Zone aanmaken).
 4. eerste tijdschema aanmaken (zie Tijdschema aanmaken).
 5. alle benodigde tijdgroepen aanmaken (zie Tijdgroep aanmaken).
 6. overige tijdschema's aanmaken en de tijdgroepen rechtstreeks instellen voor het betreffende tijdschema.
 7. autorisatiegroepen aanmaken (zie Autorisatiegroepen).
 8. Groepen personen aanmaken (zie Groep personen aanmaken).
 9. Eventueel kaarten in het sluitsysteem configureren (zie Kaarten of transponders vrijschakelen).
 10. Identificatiemedia aanmaken en direct bij het aanmaken aan de autorisatiegroepen, groepen personen en tijdgroepen toewijzen (zie Identificatiemedium aanmaken, Groep personen aanmaken en Rechten van het identificatiemedium tot bepaalde tijden beperken (tijdgroep))
 11. Sluitelementen aanmaken en direct bij het aanmaken aan de autorisatiegroepen, zones en tijdschema's toewijzen (zie Sluitelement aanmaken, Zone aanmaken en Rechten bij sluitelementen beperken tot bepaalde tijden (tijdschema)).
 12. sluitelementen synchroniseren (zie Sluitelement synchroniseren (incl. passagelijst uitlezen)).
 13. identificatiemedia synchroniseren (zie Identificatiemedium synchroniseren (incl. passagelijst lezen)).

In deze volgorde gebruikt u de resultaten uit de vorige stappen direct in de volgende stappen:

Achtergrondkennis voor uw overwegingen voor tijdmanagement en autorisatiegroepen:

vanzelfsprekend kunt u van deze volgorde ook afwijken en bijvoorbeeld eerst identificatiemedia en sluitelementen zonder tijdgroep aanmaken. Als u later toch tijdmanagement nodig heeft, dan moet u: