Sluitelement muten (voor batterij-alarmen en programmeringen)

In de eigenschappen van het sluitelement kunt u de volgende signalen deactiveren:

Wanneer een identmedium wordt geactiveerd, geeft het sluitelement het inkoppelen weer zoals gebruikelijk. U kunt echter ook voor elk identificatiemedium instellen dat sluitelementen geen activering van dit identificatiemedium mogen signaleren (zie Voor een identificatiemedium alle sluitelementen muten).

  1. AXM Classic geopend.
  1. Klik op het sluitelement dat moet worden gemute.
  2. Het venster van het sluitelement gaat open.
  3. Klik op het tabblad Configuratie.
  4. Het venster gaat naar het tabblad Configuratie.
  5. Open het menu Signalering.
  6. Vink de hokjes Akoestische/visuele batterijwaarschuwingen actief en Akoestische programmeringsbevestigingen actief af.
  7. Klik op de button Voltooiing van.
  8. Het venster van het sluitelement gaat dicht.
  1. Sluitelement zal geen batterij-alarmen of akoestische programmeerbewijzen meer signaleren.