Identificatiemedia, sluitelementen en het sluitschema

Via identificatiemedia

Met het verzamelbegrip identificatiemedium bedoelen we alle componenten waarmee een persoon zich bij een sluitelement kan legitimeren. Dit omvat in de eerste plaats:

Identificatiemedia kunnen met actieve technologie (25 kHz) en/of passieve technologie (RFID, 13,56 MHz) communiceren.

Afhankelijk van de toepassing bieden beide technologieën voordelen.

Uw identificatiemedia hebben twee nummers die belangrijk zijn:

Het serienummer is een uniek nummer voor elk identificatiemedium, terwijl de TID alleen uniek is in uw sluitsysteem.

Tijdens de synchronisatie wordt in de database een koppeling gemaakt tussen het uitgelezen serienummer en de TID (=Transponder-ID). De AXM Classic weet dus welk serienummer en welke TID bij elkaar horen.

Deze koppeling blijft echter in de AXM Classic en wordt niet op identificatiemedia of sluitelementen opgeslagen. Een sluitelement controleert met de TID (en niet met het serienummer) of een identificatiemedium al dan niet bevoegd is.

In de praktijk hebben passieve identificatiemedia fysieke beperkingen (zie Kaarten en sluitielement-ID's).

Over sluitelementen

Onder het verzamelbegrip 'sluitelementen' verstaan we alle componenten die met een identificatiemedium 'geactiveerd' worden. Sluitelementen worden in de regel in een deur ingebouwd (behalve SmartRelais). Tot de sluitelementen behoren in de eerste plaats:

Ook sluitelementen kunnen met meerdere technologieën met de identificatiemedia communiceren:

Het is belangrijk dat de gebruikte technologieën compatibel zijn met elkaar. Een passief sluitelement kan normaal gesproken niet met een actief identificatiemedium worden geopend, maar alleen met een passief exemplaar.

Elk sluitelement heeft – net als een identificatiemedium – twee belangrijke nummers:

Tijdens de synchronisatie wordt in de database een koppeling gemaakt tussen het uitgelezen serienummer en de SID. De AXM Classic weet dus welk serienummer en welke TID bij elkaar horen. Deze koppeling blijft echter in de AXM Classic en wordt niet op identificatiemedia of sluitelementen opgeslagen. Een sluitelement controleert met de TID (en niet met het serienummer) of een identificatiemedium al dan niet bevoegd is.

Normaal gesproken hoeft u zich niet bezig te houden met TID en SID omdat uw AXM Classic alles op de achtergrond regelt. Een uitzondering is een verloren identificatiemedium (zie Verloren/gestolen identificatiemedium blijvend blokkeren en vervangen).

Via het sluitschema

In het sluitschema wordt sterk vereenvoudigd gezegd de matrix afgebeeld en opgeslagen. Het bevat onder andere de rechten. Dankzij het sluitschema weten sluitelementen en identificatiemedia wie bij elkaar bevoegd is.