Sluitsysteemwachtwoord veranderen

LET OP

Sluitsysteemwachtwoord toegankelijk en veilig bewaren

Het wachtwoord van het sluitsysteem is het belangrijkste wachtwoord. Om veiligheidsredenen kan ook SimonsVoss geen enkele component zonder wachtwoord van het sluitsysteem of back-up resetten. Er bestaat geen generale sleutel.

Componenten waarvoor geen sluitsysteemwachtwoord meer bekend is of dat via een back-up kan worden hersteld, kunnen niet meer geprogrammeerd worden. Ze moeten gecompliceerd uit sloten worden verwijderd en afgevoerd.

 1. Zorg ervoor dat het wachtwoord van het sluitsysteem te allen tijde door bevoegde personen kan worden ingezien en/of toegankelijk is.
 2. Houd daarbij ook rekening met voorspelbare gebeurtenissen (bijv. sluitsysteembeheerder gaat met pensioen) en onvoorziene gebeurtenissen (bijv. sluitsysteembeheerder neemt ontslag).

OPMERKING

notice

Programmeerinspanningen na een gewijzigd wachtwoord van het sluitsysteem

Alle gegevens die tussen sluitelementen en identificatiemedia worden uitgewisseld, zijn gecodeerd. Het wachtwoord van het sluitsysteem is nodig voor deze codering. Dit betekent dat een gewijzigd wachtwoord van het sluitsysteem aan alle sluitelementen en alle identificatiemedia moet worden doorgegeven.

De wijziging van het wachtwoord van het sluitsysteem veroorzaakt door alle mogelijke wijzigingen in uw database de grootste programmeerbehoefte.

 1. Het sluitsysteemwachtwoord is bekend
 2. AXM Classic geopend.
 1. Klik op het oranje AXM-symbool .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep INSTELLINGEN de invoer Vergrendelingssystemen.
 4. Het tabblad Vergrendelingssystemen met een overzicht van alle sluitsystemen in de database gaat open.
 5. Klik op het sluitsysteem waarvan u het wachtwoord wilt wijzigen.
 6. Het venster van het sluitsysteem gaat open.
 7. Klik op het tabblad Wachtwoord.
 8. Het venster gaat naar het tabblad Wachtwoord.
 9. Voer in het veld Oud wachtwoord het oude wachtwoord van het sluitsysteem in.
 10. Voer in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord van het sluitsysteem met minstens 8 tekens in.
 11. Een gekleurde balk geeft aan hoe veilig uw wachtwoord is.
 12. Bevestig in het veld wachtwoord bevestigen het nieuwe sluitsysteemwachtwoord.
 13. Klik op de button Voltooiing van.
 14. Waarschuwing over de te verwachten programmeerinspanning verschijnt.
 15. Klik op de button Ja.
 16. De waarschuwing gaat dicht.
 1. Het sluitsysteemwachtwoord is gewijzigd.