Synchronisatie: Vergelijking tussen sluitschema en realiteit

Sinds de introductie van het G2-protocol is het aan u om bijvoorbeeld bij een nieuwe autorisatie het sluitelement of het identificatiemedium te synchroniseren.

Sluitelement synchroniseren

Identificatiemedium synchroniseren

Sluitelement synchroniseren (incl. passagelijst uitlezen)

Identificatiemedium synchroniseren (incl. passagelijst lezen)

Zinvol wanneer veel identificatiemedia bevoegd zijn bij een sluitelement. In dit geval hoeft in plaats van veel identificatiemedia maar één sluitelement gesynchroniseerd te worden.

Zinvol wanneer een identificatiemedium bevoegd is bij veel sluitelementen. In dit geval hoeft in plaats van veel sluitelementen maar één identificatiemedium gesynchroniseerd te worden.

Ook andere factoren spelen een rol bij deze beslissing, bijv.:

Synchronisatie vanuit de matrix

In de matrix kunt u de synchronisatiebehoefte weergeven. Als u direct op het symbool klikt, start u direct de synchronisatie van de betreffende invoer op.