Personen en identificatiemedia

Alle wijzigingen die u aan het sluitsysteem aanbrengt, worden pas van kracht bij de synchronisatie (zie Identificatiemedium synchroniseren (incl. passagelijst lezen)).