Afzonderlijke rechten wijzigen (kruis)

Afzonderlijke rechten voor afzonderlijke deuren kunt u het snelst direct in de matrix toewijzen.

  1. AXM Classic geopend.
  2. Matrixweergave geopend
  1. Klik op een vakje in de matrix.
  2. Rechten worden toegekend voor het betreffende identificatiemedium (kolom) bij het betreffende sluitelement (regel).
  3. Klik opnieuw op hetzelfde vakje.
  4. Rechten worden weer ingetrokken.
  1. Afzonderlijke rechten toegekend of ingetrokken.

OPMERKING

notice

Gewijzigde rechten pas na synchronisatie werkzaam

Gewijzigde rechten zijn in eerste instantie alleen in de database opgeslagen en hebben geen invloed op de werkelijke identificatiemedia en sluitelementen.

  1. Synchroniseer de identificatiemedia en/of de sluitelementen nadat u rechten hebt gewijzigd.

Standaard wordt de autorisatie na een eenvoudige klik toegekend. U kunt echter instellen na welke klik de autorisatie wordt toegekend (zie Klik voor rechten wijzigen):