Eerste stappen na de installatie

De AXM Classic verwelkomt u na de installatie met het inlogvenster.

U ziet de volgende invoervelden:

 1. Voer in het veld Naam project een projectnaam in.
 2. Voer in het veld Nieuw wachtwoord een wachtwoord van minstens 8 tekens in om uw project te beveiligen.
 3. Een gekleurde balk geeft aan hoe veilig uw wachtwoord is.
 4. Herhaal het ingevoerde wachtwoord in het veld Herhaal wachtwoord.
 5. Klik op de button Maak.
 1. Nieuw project is aangemaakt.

U kunt het zojuist aangemaakte gebruikerswachtwoord desgewenst wijzigen (zie Gebruikerswachtwoord wijzigen).

Het wachtwoord van het sluitsysteem kan worden gewijzigd (zie Sluitsysteemwachtwoord veranderen).

LET OP

Sluitsysteemwachtwoord toegankelijk en veilig bewaren

Het wachtwoord van het sluitsysteem is het belangrijkste wachtwoord. Om veiligheidsredenen kan ook SimonsVoss geen enkele component zonder wachtwoord van het sluitsysteem of back-up resetten. Er bestaat geen generale sleutel.

Componenten waarvoor geen sluitsysteemwachtwoord meer bekend is of dat via een back-up kan worden hersteld, kunnen niet meer geprogrammeerd worden. Ze moeten gecompliceerd uit sloten worden verwijderd en afgevoerd.

 1. Zorg ervoor dat het wachtwoord van het sluitsysteem te allen tijde door bevoegde personen kan worden ingezien en/of toegankelijk is.
 2. Houd daarbij ook rekening met voorspelbare gebeurtenissen (bijv. sluitsysteembeheerder gaat met pensioen) en onvoorziene gebeurtenissen (bijv. sluitsysteembeheerder neemt ontslag).

De eerste start van de AXM Classic

De AXM Classic biedt u nu achtereenvolgens meerdere wizards aan:

 1. Sluitsysteem aanleggen
 2. Sluitelement aanleggen
 3. Transponder aanleggen

Met deze wizards kunt u direct beginnen met de opbouw van uw sluitsysteem en vertrouwd raken met de interface van de AXM Classic .

Voer echter voorafgaand aan de opbouw van een groot sluitsysteem organisatorische voorbereidende werkzaamheden uit (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen).

Wanneer u voor het eerst met een sluitsysteem werkt, vindt u hier uitleg en achtergrondkennis: Achtergrondkennis en uitleg.