Betekenis van de tekstformattering

Deze documentatie maakt gebruik van tekstformattering en ontwerpelementen voor een beter begrip. In de tabel wordt de betekenis van mogelijke tekstformattering uitgelegd:

Bijvoorbeeld

Button

Bijvoorbeeld

Bijvoorbeeld

Checkbox

Bijvoorbeeld

Optie

Bijvoorbeeld

Registerkaart

Bijvoorbeeld

Naam van een weergegeven venster

Bijvoorbeeld

Bovenste programmabalk

Bijvoorbeeld

Invoer in de opengeklapte bovenste programmabalk

Bijvoorbeeld

Context menu-item

Bijvoorbeeld

Naam van een dropdownmenu

Bijvoorbeeld

Selectieoptie in een dropdownmenu

Bijvoorbeeld

Bereik

Bijvoorbeeld

Veld

Bijvoorbeeld

Naam van een (Windows)-dienst

Bijvoorbeeld

Commando's (bijv. Windows CMD-commando's)

Bijvoorbeeld

Database invoer

Bijvoorbeeld

Selectie van het type MobileKey