Algemene veiligheidsinstructies

Signaalwoord (ANSI Z535.6)

Mogelijke onmiddellijke gevolgen van niet-naleving

GEVAAR

Dood of ernstig letsel (waarschijnlijk)

WAARSCHUWING

Dood of ernstig letsel (mogelijk, maar onwaarschijnlijk)

VOORZICHTIG

Lichte verwonding

LET OP

Materiële schade of storing

OPMERKING

Laag of nee

WAARSCHUWING

warning

Geblokkeerde toegang

Door foutief geïnstalleerde en/of geprogrammeerde componenten kan de doorgang door een deur geblokkeerd blijven. Voor gevolgen van een geblokkeerde toegang tot gewonden of personen in gevaar, materiële of andere schade, is SimonsVoss Technologies GmbH niet aansprakelijk.

Geblokkeerde toegang als gevolg van manipulatie van het product

Als u het product zelf wijzigt, kunnen er storingen optreden en kan de toegang worden geblokkeerd door een deur.

  1. Vervang het product alleen wanneer dat nodig is en op de manier die in de documentatie wordt beschreven.

OPMERKING

notice

Beoogd gebruik

SimonsVoss-producten zijn uitsluitend bedoeld voor het openen en sluiten van deuren en vergelijkbare voorwerpen.

  1. Gebruik SimonsVoss-producten niet voor andere doeleinden.

Kwalificaties vereist

De installatie en inbedrijfstelling vereist gespecialiseerde kennis. Alleen getraind personeel mag het product installeren en in bedrijf stellen.

Aanpassingen of nieuwe technische ontwikkelingen kunnen niet uitgesloten worden en worden gerealiseerd zonder aankondiging.

De Duitse taalversie is de originele handleiding. Andere talen (opstellen in de contracttaal) zijn vertalingen van de originele instructies.

Lees en volg alle installatie-, installatie- en inbedrijfstellingsinstructies. Geef deze instructies en eventuele onderhoudsinstructies door aan de gebruiker.