Genanvendelse af identifikationsmedium i andre projekter/databaser

Anvendelse af samme identifikationsmedium i forskellige projekter/databaser

Men samme identifikationsmedium kan kun anvendes i et projekt (se Genanvendelse af identifikationsmedium i samme projekt).

Derudover er det muligt ikke kun at anvende samme identifikationsmedium i forskellige låseanlæg, men sågar i forskellige databaser:

  1. Synkronisér identifikationsmediet i projektet (se Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. læsning af inspektionsliste)).
  2. Synkronisér samme identifikationsmedium i et andet projekt eller i en anden database.
  1. Identifikationsmedium anvendes i flere låseanlæg, der er uafhængige af hinanden.

Registrering af serienummer

Begge identifikationsmedier (selvom de er i forskellige projekter) har i vinduet Transponder i feltet Serienummer samme post.

Et blik på den programmerede transponder røber, at det virkelig er en og samme transponder:

Registrering af programmering af datasæt

Anvendelse i andre databaser registreres også ved de programmerede datasæt:

  1. Transponder åbent.
  1. Klik på knappen Synkroniser .
  2. Vinduet Synkronisere transponder åbner.
  3. Synkronisér transponderen (se Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. læsning af inspektionsliste)).
  4. Åbn området Programmerede poster .
  1. Afhængigt af, i hvilket låseanlæg du befinder dig, ses et andet låseanlæg i de programmerede datasæt. Men i modsætning til genanvendelse af identifikationsmedium i samme projekt (se Genanvendelse af identifikationsmedium i samme projekt) ses kun låseanlæg-ID. Låseanlæg-ID'et er også lagret i identifikationsmediet og derfor kendt. Men låseanlæggets navn er lagret i en anden database og kan derfor ikke vises.