Genanvendelse af identifikationsmedium i samme projekt

Med AXM Classic kan samme identifikationsmedium nemt anvendes til flere låseanlæg.

Hvis der arbejdes med kort, kontrollerer AXM Classic sågar, om de indstillede kortkonfigurationer er kompatible, eller om eksempelvis sektorerne vil overlappe hinanden:

 1. AXM Classic åbner.
 2. Der er oprettet mindst to låseanlæg i samme projekt (se Oprettelse af låseanlæg).
 1. Klik på det orange AXM-symbol .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen KONTROL AF LÅSESYSTEMET vælges posten Transponder .
 4. AXM-række lukker.
 5. Fanen Transponder åbner.
 6. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 7. Tryk på det identifikationsmedium, som også skal anvendes i et andet låseanlæg.
 8. Identifikationsmediets vindue åbner.
 9. Klik på fanen Yderligere låsesystemer.
 10. Vindue skifter til fanen Yderligere låsesystemer.
 11. I dropdown-menuen Låsesystem vælges det låseanlæg, hvori identifikationsmediet skal genanvendes.
 12. Klik på knappen Tilføj.
 13. Det valgte låseanlæg vises tabellen i en liste.
 14. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 15. Dit AXM Classic kontrollerer, om låseanlæggene er kompatible.
 16. Identifikationsmediets vindue lukker.
 17. Genanvendt identifikationsmedium tilføjes automatisk til andre låseanlæg.
 18. Synkronisér identifikationsmediet (se Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. læsning af inspektionsliste)).
 1. Alle låseanlæg, hvor identifikationsmediet anvendes, synkroniseres automatisk med.

Registrering af serienummer

Begge identifikationsmedier har i vinduet Transponder i feltet Serienummer samme post.

Et blik på den programmerede transponder røber, at det virkelig er en og samme transponder:

Registrering af programmering af datasæt

Anvendelse i andre låseanlæg registreres også ved de programmerede datasæt:

 1. Transponder åbent.
 1. Klik på knappen Synkroniser .
 2. Vinduet Synkronisere transponder åbner.
 3. Åbn området Programmerede poster .
 1. I de programmerede datasæt ses låseanlægget, som blev tildelt før.