Kort og lås-ID'er

Med "kort" menes i denne dokumentation alle former for passive identifikationsmedier.

Kort har dog fordele som:

Samtidigt har kort dog også ulemper:

Der skal især tages hensyn til den ringe hukommelsesplads.

Fordeling af lås-ID'er i AXM Classic

Hver linje i spalten med låse får altid et eget LID (= Lock-ID eller på dansk lås-ID). En lås kan også bruge flere lås-ID'er - f.eks., når der ved frit drejende Digital Cylinder AX er to uafhængige læseknopgreb. I det tilfælde bruges en lås-ID pr. læseknopgreb.

I et aktivt låseanlæg er der 64.128 lås-ID'er (0 til 64.128).

De første 128 lås-ID'er (0 til 127) er reserveret til interne formål og kan ikke anvendes.

Med en transponder kan lås-ID'er 128 til 64.128 anvendes. Med en eneste transponder kan du med kun et enkelt låseanlæg administrere 64.000 låse.

Ved kort er det anderledes. Almindelige kort har meget mindre hukommelsesplads end en transponder. Det skal der tages højde for ved kortkonfigurationen (se Kortskabeloner og Oprettelse af kortkonfiguration). På den anden side spiller kortenes størrelse også en rolle ved antallet af låse, som du rent faktisk kan administrere med dine kort.

Kort kan kun anvendes sammen med en kortskabelon. Kortskabeloner er forskellige takket være forskellige egenskaber, de vigtigste egenskaber er dog helt tydelige:

Hukommelsesbehov og lås-ID'ers område hænger sammen: Jo flere lås-ID'er der passer i kortet, desto mere kræver hukommelsen. Eksempel: Skabelonen MC8000L_AV kan godt nok administrere otte gange flere låse, men bruger også fire gange så meget hukommelse på kortet:

MC1000L_AV

MC8000L_AV

  • 528 byte
  • Lås-ID'er 128 til 1127 (= 1000 poster)

  • 2048 byte
  • Lås-ID'er 128 til 8127 (= 8000 poster)

Tydeligt er: Kort kan fra hele området for lås-ID'er kun styre de nedre lås-ID'er fra den nedre del.

Disse nedre lås-ID'er er derfor særdeles "værdifulde". Aktive låse er ikke placeret korrekt i det nedre område - de kan alligevel ikke kommunikere med kort, altså behøver de heller ikke at optage de "værdifulde" nedre lås-ID'er.

Dit AXM Classic tænker her for dig. Aktive låse oprettes altid første fra lås-ID 10.000. Dermed holdes lås-ID'er 128 til 9.999 frie til passive og hybride låse - uafhængigt af, om der overhovedet anvendes kort.

I store låseanlæg kan det naturligvis forekomme, at de adskilte områder bliver for små. I sådanne tilfælde forlader AXM Classic det tilsigtede område:

"For mange" passive/hybride låse

"For mange" aktive låse

Hvis alle lås-ID'er fra 128 til 9999 belægges med passive og hybride låse, er det "reserverede" område belagt. Så ville nyoprettede låse blive behandlet ens og får den næsthøjeste frie lås-ID - uafhængigt af, om de er aktive eller passive.

Så snart en lås-ID i det nedre område bliver ledig igen (f.eks. lås nulstillet, se Nulstil), belægges denne igen kun med en passiv eller hybrid lås.

Så snart alle lås-ID'er fra 10.000 til 64.128 er tildelt, ville AXM Classic også belægge de værdifulde lås-ID'er i det nedre område med aktive låse.

Så snart en lås-ID i det øvre område bliver ledig igen (f.eks. lås nulstillet, se Nulstil), kan denne igen belægges med en aktiv lås.

Lås-ID'er i fanen Lukninger

Opdelingen ses også i fanen Lukninger ved spalten ID for lukning.

I dette eksempel er de to første låse hybride låse og belagt med en lås-ID i det værdifulde område (128 og 129). De to sidste låse er aktive låse og derfor belagt med en lås-ID fra 10.000 (10.000 og 10.001).

Konceptets fordel for lås-ID'er

Du kan også senere beslutte dig for at anvende kort (se Frigivelse af kort og transpondere). Alle låse, der kan styres med kortene, befinder sig i lås-ID'ernes nedre område. De aktive låse, som du alligevel ikke kan styre med dine kort, befinder sig uden for de fleste kortskabeloners område.

Dermed belægges hukommelsesplads i kortene ikke unødigt af aktive låse. Alle lås-ID'er, der passer i dine kort, kan således også benyttes med passive eller hybride låse.