Låseanlæg

Et låseanlæg er en sammenhængende struktur af:

Låseplan

I låseplanen gemmes låse, identifikationsmedier og rettigheder (se også Identifikationsmedier, låse og låseplan).

Med flere organisationsbestanddele bliver låseplanen til et låseanlæg:

Flere låseanlæg i samme projekt

Nogle gange kan det være nyttigt at arbejde med mere end et låseanlæg. Måske vil du i AXM Classic administrere to virksomheder i samme bygning og ønsker en strengere organisatorisk adskillelse?

Så kan den anden virksomhed opbygges i et eget låseanlæg. På den måde fås en bedre adskillelse imellem de to virksomheder.

Det er dermed sågar muligt at anvende et og samme identifikationsmedium i flere låseanlæg (se Anvendelse af identifikationsmedium i flere låseanlæg). Afhængigt af identifikationsmedium er flere låseanlæg altid mulige. Låseanlæggene er helt uafhængige af hinanden og påvirker ikke hinanden.

En transponder, der styrer dem alle: