MIFARE DESFire (allerede anvendt kort)

For MIFARE DESFire registreres derudover:

 1. Korttype: MIFARE DESFire
 1. Udlæs kortet, eller se databladet.
 2. Full Report vises.
 3. Den tilgængelige hukommelsesplads registreres (afsnit# Memory information).
 4. På dette kort er den fulde hukommelsesplads ikke længere tilgængelig. Deraf kan konkluderes, at mindst en anden applikation er aktiv og kræver hukommelsesplads.
 5. Fra Full Report registreres de allerede eksisterende applikationers App-ID'er:
 6. App-ID 0 er belagt fra fabrikken, App-ID 1 er en fremmed applikation med en 192 byte hukommelse.
 7. I dropdown-menuen Korttype vælges posten Mifare Desfire.
 8. Overvej, om du har brug for en inspektionsliste eller et virtuelt netværk til kortene.
 9. Hvis ja: Du har brug for en AV-skabelon (="Audit trail og "Virtual network").
 10. Bestem den største kortkonfiguration, der passer i den tilgængelige hukommelsesplads (se Kortskabeloner - eksempel for AV: MD4000L_AV med 1600 byte).
 11. I dropdown-menuen Konfiguration vælges den netop bestemte konfiguration (eksempel: MD4000L_AV).
 12. Krav til hukommelse viser hukommelsesbehovet på kortet.
 13. ID'er til lukning viser antallet af mulige lås-ID'er for kortet (AXM Classic tildeler automatisk Lock-IDs, hvor LID 0-127 reserveres til interne funktioner). Baggrundsinformationer, se Kort og lås-ID'er.
 14. Inspektioner i protokollen viser antallet af mulige poster i inspektionslisten (kun for AV-skabeloner).
 15. Antallet af poster for låse i matrixen begrænses til antallet af mulige lås-ID'er. Dermed kan låse også bruge mere end en post, f.eks. frit drejende Digital Cylinder AX.
 16. Inspektionsliste overskrives rullende, er altså ikke begrænset.
 17. Virtuelt netværk er muligt.
 18. Ved parametrene ved siden af App-ID trykkes på knappen Rediger.
 19. Vinduet Indtast parameterværdi åbner.
 20. I feltet Ny værdi indtastes en ikke-belagt App-ID som decimalværdi (i eksemplet er 0 og 1 belagt - 2 ville også være mulig).
 21. BEMÆRK

  notice

  Antallet af applikationer ved DESFire EV1 og EV2

  MIFARE DESFire EV1 understøtter maksimalt 28 applikationer (0-27). Den højeste App-ID er derfor App-ID 27.

  MIFARE DESFire EV2 har her ingen begrænsning.

 22. Klik på knappen OK.
 23. Vinduet Indtast parameterværdi lukker.
 24. Ved parametrene ved siden af CryptoMode trykkes på knappen Rediger.
 25. Vinduet Indtast parameterværdi åbner.
 26. I dropdown-menuen Ny værdi vælges posten AES.
 27. Klik på knappen OK.
 28. Vinduet Indtast parameterværdi lukker.
 29. Ved parametrene ved siden af PiccCryptoMode trykkes på knappen Rediger.
 30. Vinduet Indtast parameterværdi åbner.
 31. I dropdown-menuen Ny værdi vælges posten AES.
 32. Klik på knappen OK.
 33. Vinduet Indtast parameterværdi lukker.
 34. PiccMasterKey redigeres kun, hvis PiccMasterKey ikke fastholdes på en standardværdi af producenten.
 35. Dit AXM Classic registrerer selv den passende PiccMasterKey. Hvis en PiccMasterKey angives, anvender AXM Classic kun denne og registrerer ingen.
 36. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 37. Vinduet Låsesystem lukker.
 1. Kortkonfiguration gemt.

BEMÆRK

notice

PiccMasterKey ens for hele låseanlægget

I et låseanlæg skal den samme PiccMasterKey anvendes for alle kort.

Ved anvendte DESFire-kort kan også følgende fænomener forekomme: