MIFARE Classic (allerede anvendt kort)

For MIFARE Classic registreres derudover:

 1. Korttype: MIFARE Classic
 1. Udlæs kortet, eller se databladet.
 2. Full Report vises.
 3. Registrer den tilgængelige hukommelsesplads og de tilgængelige sektorer (afsnit EXTRA # Memory size).
 4. Kort indeholder 16 sektorer.
 5. Sektor 0 er ved MIFARE Classic intern, og sektor 1 burde ikke anvendes, altså er 14 sektorer tilgængelige.
 6. BEMÆRK

  notice

  Sektorstruktur kortspecifik

  Sektorstrukturen kan afvige ved kortet. Især kort med stor hukommelse kan have flere mastersektorer (f.eks. ofte sektor 16) og har andre sektorstørrelser, dvs. mere hukommelsesplads pr. sektor.

  Selv på nye kort kan sektorer være spærret af producenten og skal først åbnes.

  I nogle tilfælde blokerer fremmede applikationer også alle sektorer, selvom slet ikke alle sektorer anvendes.

  Eksempel: MIFARE Classic EV1 4k: 4kB hukommelse, opdelt i sektorer 0-31 med hver især 4 blokke og sektorer 32-39 med hver især 16 blokke. Sektor 16 er her en anden mastersektor.

  1. Læs rapporten omhyggeligt igennem for at bestemme mastersektorer og sektorstørrelsen.
  2. Hvis du beslutter dig for at få foretaget en kortkontrol af SimonsVoss: Du er velkommen til at kontakte en af vores salgsrepræsentanter i din region.
  3. Ved behov åbnes blokerede, ubenyttede sektorer op med TransportSectorTrailer.
 7. Hver sektor består af tre skrivbare blokke og en blok til kryptering: 3*16 byte = 48 byte pr. sektor.
 8. Tilgængelige sektorer registreres i rapporten ved tre blokke med [rwi]: read/write/increment - den fjerde blok er til kryptering.
 9. Kortinterne sektorer kan i rapporten genkendes ved, at ikke alle tre blokke er mærket med [rwi]:
 10. Allerede benyttede sektorer kan genkendes ved, at dataene ikke længere kan læses i klartekst:
 11. Sektor 2, 3, 4 og 5 er allerede beskrevet (f.eks. ved hjælp af en anden opgave) og er ikke tilgængelige for låseanlægget.
 12. Sektor 0 og 1 kan heller ikke anvendes. Disse sektorer er også tilgængelige: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 (= 10 sektorer er tilgængelige for låseanlægget).
 13. Den tilgængelige hukommelsesplads beregnes: Byte pr. sektor * tilgængelige sektorer (eksempel: 48 byte * 10 sektorer = 480 byte).
 14. I dropdown-menuen Korttype vælges posten Mifare Classic.
 15. Overvej, om du har brug for en inspektionsliste eller et virtuelt netværk til kortene.
 16. Hvis ja: Du har brug for en AV-skabelon (="Audit trail og "Virtual network").
 17. Bestem den største kortkonfiguration, der passer i den tilgængelige hukommelsesplads (se Kortskabeloner - eksempel: MC1200L med 192 byte).
 18. I dropdown-menuen Konfiguration vælges den netop bestemte konfiguration (eksempel: MC1200L).
 19. Krav til hukommelse viser hukommelsesbehovet på kortet.
 20. ID'er til lukning viser antallet af mulige lås-ID'er for kortet (AXM Classic tildeler automatisk Lock-IDs, hvor LID 0-127 reserveres til interne funktioner). Baggrundsinformationer, se Kort og lås-ID'er.
 21. Antallet af poster for låse i matrixen begrænses til antallet af mulige lås-ID'er. Dermed kan låse også bruge mere end en post, f.eks. frit drejende Digital Cylinder AX.
 22. Inspektionsliste ikke tilgængelig (er ikke AV-skabelon).
 23. Virtuelt netværk ikke muligt.
 24. Antallet af faktisk nødvendige sektorer beregnes. Krav til hukommelse / bytes pr. sektor (eksempel: 192 byte / 48 byte = 4 sektorer). Resultatet rundes eventuelt op til næste hele tal.
 25. Klik i feltet SectList på knappen Rediger.
 26. Vinduet Indtast parameterværdi åbner.
 27. I feltet Ny værdi indtastes så mange frie sektorer, som er nødvendige (eksempel: 7,8,9,10). Anvend her ikke nogen sektorer, der ikke er skrivbare eller kan anvendes som mastersektor (eksempel: sektor 0 er ikke skrivbar, og sektor 1 er en mastersektor).
  Tal adskilt af komma, uden mellemrum.
 28. BEMÆRK

  notice

  Sparet hukommelsesplads takket være egen sektorliste

  Den som standard registrerede sektorliste kan naturligvis også anvendes. Det kan dog være, at slet ikke alle sektorer fra denne liste anvendes, da kortkonfigurationen også passer i færre sektorer.

  1. Registrer en egen sektorliste.
  2. Dermed kan sektorerne spares på kortene, som måske fremover kan anvendes til andre opgaver.
 29. BEMÆRK

  notice

  Sektorer skal ikke være sammenhængende

  Sektorlisten skal ikke være sammenhængende. Hvis sektorer i midten af sektorlisten anvendes andetsteds, er det ikke noget problem for AXM Classic .

 30. Klik på knappen OK.
 31. Vinduet Indtast parameterværdi lukker.
 32. Lad feltet TransportSectorTrailer forblive uforandret.
 33. TransportSectorTrailer eren bestanddel af kokrtets kryptering. Dit AXM Classic opretter automatisk denne post for dig.
 34. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 35. Vinduet Låsesystem lukker.
 1. Kortkonfiguration gemt.

Kaffemaskinen AXM Classic skriver kun på de sektorer, der er anført i sektorlisten. Alle andre sektorer forbliver uforandret.

Andre opgaver (f.eks. en kantineafregning) skriver fortsat bare på "egne" sektorer. De fungerer - helt uafhængigt af AXM Classic som hidtil.

Åbning af blokerede sektorer med TransportSectorTrailer

Undtagelsesvist kan det være, at en anden opgave blokerer sektorer, men rent faktisk slet ikke benytter dem. Ved hjælp af AXM Classic kan disse sektorer i dette tilfælde "åbnes" og anvendes til låseanlægget.

BEMÆRK

notice

Andre opgavers og/eller låseanlæggets fejlfunktioner

Data i sektorer, der anvendes af en applikation, må kun ændres af denne applikation.

Hvis eksempelvis låseanlægget ændrer dataene i en sektor, der anvendes af kantinesystemet, så kan kantinesystemet højst sandsynligt ikke længere forarbejde datene. Omvendt kan kantinesystemet også gøre låseanlæggets data ubrugelige.

 1. Sørg for før åbning af "fremmede" sektorer, at disse virkelig ikke anvendes.
 2. Tal med brugeren af den fremmede applikation eller indehaveren af sektorerne.
 3. Hvis du beslutter dig for at få foretaget en kortkontrol af SimonsVoss: Du er velkommen til at kontakte en af vores salgsrepræsentanter i din region.
 1. I området TransportSectorTrailer klikkes på knappen Rediger.
 2. Vinduet Indtast parameterværdi åbner.
 3. I feltet Ny adgangskode indtastes den TransportSectorTrailer, som den anden applikation anvender.
 4. I feltet Konfirmation gentages indtastningen.
 5. Klik på knappen OK.
 6. Vinduet Indtast parameterværdi lukker.
 7. AXM Classic åbner blokerede sektorer og anvender dem til låseanlægget.