Oprettelse af kortkonfiguration

I følgende kapitler beskrives, hvordan en kortkonfiguration registreres for låseanlægget og indstilles i AXM Classic .

Tilgængelige RFID-identifikationsmedier

Beskrivelsen vedrører "kort". Fremgangsmåden er dog tilsvarende ved alle understøttede RFID-identifikationsmedier, f.eks.:

BEMÆRK

notice

Kortanalyse igennem SimonsVoss

Analysen af kortene og registreringen af den rigtige kortkonfiguration kan være krævende for en gnidningsfri drift, især i forbindelse med allerede anvendte kort.

Derfor kan du lade SimonsVoss hjælpe dig.

 1. Hvis du beslutter dig for at få foretaget en kortkontrol af SimonsVoss: Du er velkommen til at kontakte en af vores salgsrepræsentanter i din region.
 2. Hvis du selv vil registrere konfigurationen: Læs følgende kapitler omhyggeligt igennem.

Grundlag: MIFARE DESFire og MIFARE Classic

Ved RFID-identifikationsmedier er krypteringsteknikkerne MIFARE DESFire og MIFARE Classic de vigtigste:

MIFARE Classic

MIFARE DESFire

 • Enkel beskyttelse
 • Billige identifikationsmedier
 • Begrænset ydeevne
 • Hukommelse som tal/bogstavrækkefølge

 • God beskyttelse
 • Effektive identifikationsmedier
 • Hukommelse som filsystem
 • Mere fleksibel håndtering

Krypteringen af MIFARE Classic gælder imidlertid som usikker. Derfor råder SimonsVoss til kun at anvende MIFARE DESFire.

MIFARE Classic

MIFARE DESFire

 • Data gemt i sektorer
 • Adressering med sektorer i sektorlisten
 • Sektorbeskyttelse via sidste blok i sektoren
 • MIFARE-Classic-kryptering hacket og indimellem usikker
 • Data gemt i filer
 • Adressering med Application ID
 • Fil sikret med filens læsenøgle
 • Låseanlæggets data skal være gemt i en fil i en applikation, læseadgang til filen kræves
 • Kryptering med AES (128 bit)

Opdeling af hukommelse:

Opdeling af hukommelse:

Forudgående registrering af værdier, der skal indtastes

Før indtastningen skal værdierne først registreres. Til udlæsning af kortene tilbyder en NFC-egnet smartphone sig. I eksemplerne anvendes Android med NXP-appen "TagInfo" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nxp.taginfolite). Den nødvendige rapport er "Full Report".

Skriv de registrerede værdier ned. Afhængigt af, hvilken situation der foreligger, er fremgangsmåden anderledes:

 

Derefter kan værdierne for kortkonfigurationen indtastes.

Indtastning af kortkonfiguration

 1. Fanen Låseanlæg - kortkonfiguration åben (se Oprettelse af låseanlæg eller Frigivelse af kort og transpondere)
 1. I dropdown-menuen Korttype vælges korttype.
 2. I dropdown-menuen Konfiguration vælges den ønskede konfiguration.
 3. Indtast de resterende før registrerede parametre i området til højre.
 4. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 1. Kortkonfiguration er indstillet.