Tildeling af opgaver/brugerroller til AXM-brugere

Brugerroller er rettigheder til bestemte opgaveområder. Med brugerroller er det muligt at indstille, hvilken bruger der må gøre hvad på låseanlægget. Låsenalæggets sikkerhed kan dermed øges.

Giv kun hver bruger de rettigheder, som denne har brug for til opfyldelse af dennes opgaver. En, der kun skal udlæse adgangslister, har f.eks. ikke brug for låseanlæggets rolle Adgangslister Administration . Denne skal jo kun udlæse adgangslister og skal ikke bestemme, hvem der må udlæse adgangslister.

I AXM Classic er der følgende brugerroller:

I AXM Classic kan kun brugerrollerne Adgangslister Administration og Adgangslister ved Låseanlæggets roller ændres.

Projektroller

Protokol

Muliggør læsning og eksport af databaseprotokollen.

Eksempel: Dokumentation af aktiviteter i databasen (protokol)

Kontrol af tidsplan

Muliggør redigering af tidsplaner.

Eksempler:

Sted/bygning administration

Muliggør redigering af tilsvarende organisationsstrukturer.

Eksempler:

Anvend SmartSync

Muliggør anvendelse af SmartSync.

Hashtags

Muliggør redigering af hashtags.

Eksempel: Oprettelse af hashtag

Brugerstyring

Muliggør tildeling af personer til brugere og redigering af brugerroller.

Eksempler:

Indstillinger for AX Manager

Muliggør redigering af indstillinger for AXM Classic.

Eksempel: Din individuelle AXM-overflade

Låseanlæggets roller

Låseanlæg

Muliggør redigering af låseanlæggets detaljer.

Eksempler:

Godkendelser

Muliggør læsning og ændring af adgangsrettigheder.

Eksempler:

Menneskelige ressourcer

Muliggør redigering af personrelaterede data.

Eksempel: Personer og identifikationsmedier

Rapportering

Muliggør eksport af rapporter.

Eksempler:

Adgangslister Administration

Muliggør ændring af brugerroller Adgangslister og Adgangslister Administration. Den, der ikke har disse brugerroller, kan ikke gøre det muligt for hverken sig selv eller andre at læse adgangslister.

Adgangslister

Muliggør udgivelse af adgangslister og inspektionslister.

Eksempler:

Områderoller

Læse låse op

Muliggør den generelle aflæsning af låse.

Eksempel: Synkronisering af lås (inkl. udlæsning af adgangsliste)

Programmering af låse

Muliggør synkronisering af låse.

Eksempel: Synkronisering af lås (inkl. udlæsning af adgangsliste)

Vis/redigér låse og områder

Muliggør redigering af låse og områder.

Eksempler:

Persongrupperoller

Læs transponder

Muliggør den generelle aflæsning af identifikationsmedier.

Eksempler:

Programmering af transpondere

Muliggør programmering af identifikationsmedier.

Eksempel: Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. læsning af inspektionsliste)

Vis/redigér transpondere og grupper

Muliggør betragtning og redigering af identifikationsmedier og persongrupper.

Eksempler:

Brugerroller kan tildeles via brugeradministrationen. I eksemplet skal AdminAL ikke længere kunne bestemme, om andre brugere må aflæse adgangslister. For denne deaktiverer vi derfor brugerrollen Adgangslister Administration.

 1. AXM Classic åbner.
 2. Mindst et identifikationsmedium og mindst en person oprettet.
 1. Klik på det orange AXM-symbol .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen INDSTILLINGER vælges posten Bruger .
 4. AXM-række lukker.
 5. Fanen Bruger åbner.
 6. Tryk på den bruger, hvis brugerroller du vil redigere (eksempel: AdminAL).
 7. Vinduet Bruger åbner.
 8. Klik på fanen med den rolle, som skal ændres (eksempel Fanen Låseanlæggets roller).
 9. Vindue skifter til fanen Låseanlæggets roller.
 10. Aktivér eller deaktivér de ønskede brugerroller (eksempel: Deaktivér afkrydsningsfeltet Adgangslister Administration).
 11. Med knappen Mere > skiftes til næste fane, eller indtastningerne lukkes med knappen Færdiggørelse af .
 12. Vinduet Bruger lukker.
 1. Nye brugerroller er tildelt (eksempel: AdminAL kan ikke længere ændre afkrydsningsfelterne Adgangslister og Adgangslister Administration ).

BEMÆRK

notice

"Spærring" af egen bruger

Brugere kan også begrænse egne brugerroller. Afhængigt af, hvem der er berørt, kan disse brugere ikke længere selv genskabe disse brugerroller.

Eksempel: Hvis du selv spærrer brugerrollerne Adgangslister og Adgangslister Administration , mangler du rettighederne til at ændre brugerroller for adgangslister. Du har altså også spærret dig selv fra disse brugerroller.

Kaffemaskinen AXM Classic forhindrer, at alle brugere samtidigt kan blive spærret fra en brugerrolle. Hvis det ville være tilfældet, vil det tilsvarende afkrydsningsfelt være gråt.

 1. Kontrollér omhyggeligt, hvilke brugerroller du vil aktivere og deaktivere.
 2. Bed i dette tilfælde en anden berettiget bruger om at tildele dig den ønskede brugerrolle igen.