Udnævnelse af person til AXM-bruger

For at bevare oversigten over brugeren for AXM Classic kan du udnævne personer i projektet til AXM-brugere. En person kan tildeles flere brugere. Samtidigt overtages kontaktdataene for denne person direkte fra databasen og vises automatisk også for den pågældende bruger.

Forskel imellem Admin og AdminAL

I AXM Classic er der kun to brugere: Admin og AdminAL.

 1. AXM Classic åbner.
 2. Mindst et identifikationsmedium og mindst en person oprettet.
 1. Klik på det orange AXM-symbol .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen INDSTILLINGER vælges posten Bruger .
 4. AXM-række lukker.
 5. Fanen Bruger åbner.
 6. Klik på den bruger, som en person fra låsanlægget skal tildeles.
 7. Vinduet Bruger åbner.
 8. I dropdown-menuen Tildelt person vælges den person fra projektet, som brugeren skal tildeles.
 9. Området Personinformation fyldes automatisk med de informationer, der er gemt for denne person (Navn, Afdeling, Tlf. og E-mail).
 10. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 11. Vinduet Bruger lukker.
 1. Tildelt person vises ved siden af brugeren.