Tildeling af personer til persongrupper

Identifikationsmedier er koblet sammen med personer. Som regel oprettes også en person sammen med et identifikationsmedium, der er indehaver af dette identifikationsmedium.

Så snart en person oprettes, skal en persongruppe angives. Ideelt følges Best Practice (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg), og alt organisatorisk forarbejde klares allerede før oprettelse af personer (se Organisationsstruktur). Så skal vinduer kun åbnes en gang.

Personer kan naturligvis også flyttes til en anden persongruppe efterfølgende.

Flytning af enkelt person

Flytning af flere låse

Tildeling af enkelt person/identifikationsmedium til persongruppe (i transponder-vindue)

Egnet til flytning af færre personer i mange forskellige persongrupper:

Tildeling af flere personer/identifikationsmedier til persongruppe (i persongruppe-vindue)

Egnet til flytning af flere personer i nogle forskellige persongrupper:

BEMÆRK

notice

Maksimalt et område pr. lås

En lås kan maksimalt kun tilhøre et område. Der er ingen overlappende områder i AXM Classic . Hvis et andet område tildeles en lås, fjernes denne lås eventuelt automatisk fra dens hidtidige område.

  1. I vinduet Sortiment - detaljer er det ved hjælp af spalten Sortiment - detaljer muligt at kontrollere, om en lås allerede er tildelt et område.

Ingen indflydelse af persongrupper på rettigheder

Rettigheder er ikke umiddelbart koblet sammen med persongrupper. Hvis altså en person flyttes til en anden persongruppe, har det i første omgang ingen indflydelse på rettighederne. Men persongrupper er et nyttigt værktøj for hurtigere at ændre rettigheder.

  1. Brug persongrupper til hurtigere at tilføje personer til rettighedsgrupper (se Tilføjelse af områder og persongrupper til rettighedsgrupper).