Flytning af låse i områder

Så snart en lås oprettes, skal et område angives. Ideelt følges Best Practice (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg), og alt organisatorisk forarbejde klares allerede før oprettelse af låsen (se Organisationsstruktur). Så skal vinduer kun åbnes en gang.

Låsene kan naturligvis også flyttes til et andet område efterfølgende.

Flytning af enkelt lås

Flytning af flere låse

Tildeling af enkelt lås til et andet område (i låsens vindue)

Egnet til flytning af færre låse i mange forskellige områder:

Tildeling af flere låse til et andet område (i områdets vindue)

Egnet til flytning af flere låse i nogle få forskellige områder:

BEMÆRK

notice

Maksimalt et område pr. lås

En lås kan maksimalt kun tilhøre et område. Der er ingen overlappende områder i AXM Classic . Hvis et andet område tildeles en lås, fjernes denne lås eventuelt automatisk fra dens hidtidige område.

  1. I vinduet Sortiment - detaljer er det ved hjælp af spalten Sortiment - detaljer muligt at kontrollere, om en lås allerede er tildelt et område.

Ingen indflydelse af områder på rettigheder

Rettigheder er ikke umiddelbart koblet sammen med områder. Hvis altså en lås flyttes til et andet område, har det i første omgang ingen indflydelse på rettighederne. Men områder er et nyttigt værktøj for hurtigere at ændre rettigheder.

  1. Brug områder til hurtigere at tilføje låse til rettighedsgrupper (se Tilføjelse af områder og persongrupper til rettighedsgrupper).