Udgivelse af rapport om databeskyttelse

Databeskyttelsesrapporten (=Rapport om databeskyttelse) informerer om, hvilke personrelaterede data om en person der gemmes i AXM Classic . Denne rapport kan udgives for flere personer samtidigt. Dermed eksporteres for hver person en egen PDF-fil.

Rapporten kan bekræftes med det eksisterende underskriftfelt.

Den er sammensat af følgende afsnit:

Personlige oplysninger

Dette afsnit indeholder de gemte personrelaterede data.

Poster, der er tomme i AXM Classic , skjules automatisk i rapporten.

Personhistorie

Dette afsnit protokollerer ændringerne til følgende data:

Protokol

Dette afsnit er en ændringsprotokol. Her udgives alle databasens poster, der vedrører denne person eller dennes identifikationsmedium (se også Dokumentation af aktiviteter i databasen (protokol)).

BEMÆRK

notice

Udgivelse af brugerdefinerede felter

Ved Personlige oplysninger kan brugerdefinerede felter også oprettes (se Personliggørelse af egenskaber for persondetaljer). Disse kan ligeledes udgives.

 1. AXM Classic åbner.
 1. Klik på det orange AXM-symbol .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen KONTROL AF LÅSESYSTEMET vælges posten Transponder .
 4. AXM-række lukker.
 5. Fanen Transponder åbner.
 6. I dropdown-menuen øverst til højre skiftes eventuelt til låseanlægget, der indeholder det ønskede identifikationsmediet.
 7. Markér et eller flere identifikationsmedier, hvis databeskyttelsesrapport du vil udgive.
 8. Markerede linjer farves orange.
 9. Klik på knappen Databeskyttelsesdata .
 10. Explorer-vinduet åbnes.
 11. Gem rapporten i en mappe efter eget valg.
 12. Databeskyttelsesrapporten eksporteres som PDF (DIN A4).
 13. Hvis du har markeret flere identifikationsmedier, åbner vinduet Explorer straks igen, og du kan gemme næste rapport.

Det er muligt at gøre rapporter personlige (se Personliggørelse af rapporter og eksporter).