Udgivelse af rapport til udlevering af identifikationsmedier

Med denne rapport kan du dokumentere, at en har modtaget et bestemt identifikationsmedium og en instruktion af dig.

Derfor kan du kun eksportere denne rapport til nøjagtigt et udvalgt identifikationsmedium samtidigt.

Som låseanlægbruger kan du dermed fastholde og afsikre TID. Der er derfor underskriftfelter på rapporten.

Rapporten indeholder følgende data:

 1. AXM Classic åbner.
 1. Klik på det orange AXM-symbol .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen KONTROL AF LÅSESYSTEMET vælges posten Transponder .
 4. AXM-række lukker.
 5. Fanen Transponder åbner.
 6. I dropdown-menuen øverst til højre skiftes eventuelt til låseanlægget, der indeholder det ønskede identifikationsmediet.
 7. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 8. Markér identifikationsmediet, som skal udgives.
 9. Markeret linje farves orange.
 10. Klik på knappen Udgang .
 11. Vinduet Transponderudgang åbner.
 12. Hvis du også vil udgive en eventuelt fastlagt returdato: Aktivér afkrydsningsfeltet Angiv dato for returnering , og vælg returdatoen med et klik på kalenderen .
 13. Hvis du også vil udgive eventuelt eksisterende rettigheder: Aktivér afkrydsningsfeltet Med rettigheder.
 14. Hvis du også vil registrere udgivelsen af identifikationsmediet i dettes handlingsliste. Aktivér afkrydsningsfeltet indtaste sb./eth. i handlingslisten , og gem med afkrydsningsfeltet Gem rapport i handlingslisten eventuelt også den tilhørende i handlingslisten (til handlingslisten, se også Planlægning og dokumentation af administrationsopgaver for identifikationsmedium).
 15. Klik på knappen OK.
 16. Vinduet Transponderudgang lukker.
 17. Explorer-vinduet åbnes.
 18. Gem PDF-filen i en filmappe efter eget valg.
 19. Udgivelsesrapport til udvalgte identifikationsmedium eksporteres som PDF-fil (DIN A4).

Det er muligt at gøre rapporter personlige (se Personliggørelse af rapporter og eksporter).

Derudover kan udgivelsesdatoen også markeres direkte i det pågældende identifikationsmediums handlingsliste (se Notering af udleveringsdato).