Rapporter

Rapporter er et nyttigt værktøj, hvormed du altid har overblik over dit låseanlæg.

Nogle af disse rapporter (nemlig systemrapporter) findes i fanen Rapporter:

Men i denne fane kan du ikke udgive rapporter. I stedet for har du mulighed for at indtaste egne værdier i felterne Navn og Beskrivelse . Indtastninger i feltet Navn overtages som overskrift i den pågældende rapport.

De egentlige rapporter kan udgives ved de pågældende nyttige steder i AXM Classic .

Eksempel: Databeskyttelsesrapporten findes flere steder.