Aktivering og deaktivering af kortlæser

I fabriksindstillingen aktiverer AXM Classic under bestemte forudsætninger automatisk låsenes kortlæser:

Ved hybride låse i hybride låseanlæg kan det være, at låsen slet ikke skal betjenes med et kort. Med AXM Classic kan kortlæseren deaktiveres i dette tilfælde. På den måde spares strøm, og batteriets standtid kan forlænges.

 1. AXM Classic åbner.
 2. Lås oprettet.
 1. Tryk på den lås, hvis kortlæser du vil aktivere/deaktivere.
 2. Låsens vindue åbner.
 3. Klik på fanen Konfiguration.
 4. Vindue skifter til fanen Konfiguration.
 5. Åbn menuen Konfiguration af kortet .
 6. Aktivér eller deaktivér afkrydsningsfeltet Kortgrænseflade.
 7. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 8. Låsens vindue lukker.
 1. Låsens kortlæser er aktiveret/deaktiveret.