Frigivelse af kort og transpondere

Da låseanlægget blev oprettet, har du i dropdown-menuen Type besluttet dig for, hvilken type identifikationsmedium der skal anvendes i dit låseanlæg:

Måske har omstændighederne i mellemtiden ændret sig, og nu vil du f.eks. også gerne anvende kort i låseanlægget. Låseanlægget skal altså omstilles fra aktiv (= kun transponder) til hybrid (= transponder + kort). Med AXM Classic er det ikke noget problem, for her kan kort eller transpondere nemt frigives.

Vær opmærksom på, at du ved den efterfølgende frigivelse af kort kun kan styre et begrænset antal låse med kortene (se Kort og lås-ID'er).

Dette problem har du ikke ved den efterfølgende frigivelse af transpondere.

Frigivelse af kort

I følgende eksempel beskrives, hvordan du i et rent transponder-låseanlæg også kan anvende kort. Med kort menes her også andre RFID-identifikationsmedier, f.eks. SmartTags eller RFID-inlays. I eksemplet anvendes skabelonen MC1000L_AV.

 1. AXM Classic åbner.
 2. Mindst et låseanlæg oprettet (se Oprettelse af låseanlæg).
 1. Klik på det orange AXM-symbol .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen INDSTILLINGER vælges posten Låsesystemer .
 4. Fanen Låsesystemer åbner med en liste over alle låseanlæg i databasen.
 5. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 6. Vælg det låseanlæg, hvori kort eller transpondere skal frigives.
 7. Vinduet Låsesystem åbner.
 8. I dropdown-menuen Type vælges låseanlæggets type: Kun transponder, Transpondere og kort eller Kun kort.
 9. Advarselsvindue åbner.
 10. Klik på knappen Ja.
 11. Advarselsvindue lukker.
 12. Eventuelt vises fanen Konfiguration af kortet.
 13. Hvis du har skiftet til typen Transpondere og kort eller Kun kort , indtastes kortkonfigurationen (se Oprettelse af kortkonfiguration).
 14. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 15. Vinduet Låsesystem lukker.
 1. Låsesanlæg vises i listen med ny type låseanlæg.